Tak ako každý rok i v tomto roku sa znovu zišli naši chovatelia a majitelia  NKS v hore uvedenom  areáli. Pekné počasie prispelo ku pohovej prehliadke našich mladých jedincov narodených v predchádzajúcom období a dobrej nálade záujemcov o naše plemeno.

V tomto roku sa dostavilo 30 jedincov ku nahliadnutiu akým smerom sa náš chov uberá. V prevažnej miere pochádzalo potomstvo po našich chovných psoch a to po INDI od Blavy, LEO z Fančali, DIK z Potônskej lúky,ERON od Blavy, VIDO z Bilice, GRIFF z Potônskej lúky, MARLEY ze Štípek, CORTEZ Keiviento.
Po prvom chovnom psovi to bola pomerne vyrovnaná skupina, dobrá prezentácia, kvadratické formáty, farba oka na vek veľmi dobrá, dobré pohlavné výrazy v jednom prípade vyšší zadok. V druhom prípade tu bolo potomstvo po troch sukách celkom slušné kostry, tak isto dobrá prezentácia bez bojazlivosti, dobré zauhlenie končatín s dobre uzatvorenými tlapkami a v jednom prípade mäkší chrbát. V treťom prípade dobré hlavy, suché krky, chrupy u všetkých jedincov úplné s dobrými záhryzmi, jedinci bez bojazlivosti. V štvrtom prípade ešte veľmi mladí jedinci s úplnými chrupmi, zatiaľ hrudníky na hranici a dobré farby oka. U potomstva po piatom otcovi pomerne dobré pohlavné výrazy, svetlohnedá farba očí, dobré chrupy, slabšia socializácia. V šiestom potomstve pomerne ušľachtilí jedinci, dobré suché krky, dobré hrudníky, dobrá prezentácia, úplné chrupy, dobré záhryzy. Obdobne i po predposlednom psovi iba v jednom prípade strmejší  postoj zadných končatín.
Z mladých jedincov sa do užšieho výberu dostali tí, ktorí na nás urobili dobré dojmy pretože ich vývoj ešte nie je ukončený.
Boli to psy: UDO Dropia lúka, DAG od Struhy, GAL v.h. Jevtic, GERRY od Gložiniča
V sukách na záverečné kolo boli vybrané: ROXA z Fančali, URA II Dropia lúka, DORKA od Struhy a DOLLY  od Struhy

V záverečných fázach Jarného zvodu boli  predvedené psy, ktoré boli zaradené do  chovu  na záver roka 2017 a to:
EKTOR z Budmeríc – majiteľ LEHUTA Peter, Nižná
DONNY z Bilice – majiteľ MVDr. DEBROVSKÝ Jarolím, Diakovce
AZOR z Pečeňadských rovín – majiteľ BARTOVIČ  Adam, Pečeňady

Poradca predstavil jedincov podľa genealogických línií vyzdvihol ich vekové hranice v ktorých absolvovali pomerne veľký počet úspešných skúšok a hlavne veľmi dobré výsledky pri náhodnom stretnutí so škodnou zverou.

Na záver poďakoval  všetkým chovateľom ktorý presvedčili majiteľov psov z ich chovných staníc aby sa tohto zvodu zúčastnili so želaním aby dosiahli dobré výsledky vo výkone a exteriéri v ďalšom období.

M.K.