Z dôvodu veľmi nízkeho počtu prihlásených psov, výbor klubu tento rok zrušil Špeciálne skúšky z vodnej práce, ktoré sa mali uskutočniť túto sobotu 08.08.2020