V poradí už 58. MJK bol v tomto roku organizovaný OPK a Oko SPZ v Šali. Podujatie sa uskutočnilo v PZ Durmutz Trnovec nad Váhom a PZ Čierny bažant Diakovce. Tohto ročného MJK sa zúčastnilo 21
vodičov zo svojimi psami. Medzi plemenami znovu dominovali NKS ktorých bolo 11 , 3 WKS, 3 SHS 2 MKS, 1 NDrS, 1 BSG. Losovanie v piatok sa uskutočnilo v areáli strelnice V Trnovci nad Váhom kde bolo aj sobotňajšie zahájenie. Po slávnostnom zahájení sa vodiči rozdelili na jednotlivé pracoviská. Práce v lese sa odohrávali v okolí poľovníckeho domu PZ Durmutz. V areáli bola aj ohrádka. Práce na vode boli taktiež neďaleko a poľné práce prebiehali v revíri Čierny bažant v Diakovciach. Terény pre jednotlivé práce boli vybrané veľmi starostlivo a je potrebné povedať, že podmienky pre skúšanie prác v poli a na vode zodpovedali aj tým najprísnejším kritériám. Práce v lese boli obťažné hlavne vzhľadom na podrast v lužnom lese. Pri záverečnom hodnotení bolo ocenených 10 psov ktorí obstáli. 11 psov neuspelo. Najviac psov
počas MJK vypadlo na práci v poli / 8/, kde boli ideálne podmienky pre prácu. Väčšina psov však vypadla na práci s pernatou zverou . Problémy mali hlavne s pokojom pred zverou a vystavovaním /4/. Dvaja psi vypadli na dohľadávke a jeden na prinášaní pernatej zveri. Na vode napriek skutočne ťažkým podmienkam vypadli iba dvaja psi a v lese jeden. Zo psov, ktorí obstáli, osem skončilo v 1. cene a dvaja v 2. cene. Z NKS obstálo 5 psov a 6 psov neuspelo.
Nakoniec po veľmi tesnom výsledku zvíťazil Ondrej Jurčák so sukou Beky z Oravských lesov.

Ďakujeme mu za reprezentáciu plemena a klubu a gratulujeme k dosiahnutému úspechu. Táto dvojica získala aj ocenenie za najlepšiu prácu v lese.
Výsledky 58. ročníka MJK v Šali

Gratulujeme vodičom s NKS k umiestneniu a ďakujeme za reprezentáciu plemena i klubu. Osobitné poďakovanie a gratulácia k úspešnému absolvovaniu MJK patrí najstaršiemu vodičovi na MJK, MVDr. Andrejovi Zechmeistrovi, ktorý napriek vysokému veku úspešne prešiel so svojou sukou celým memoriálom a obstál v 1. cene.

Ing. Jozef Jursa CSc. HR.