Klubové špeciálne skúšky vodnej práce majú už svoju tradíciu a každoročne sa uskutočňujú v Bábe. V ostatných rokoch sme urobili niekoľko zmien v termínoch – pred dvomi rokmi v dôsledku obmedzenia
termínov skúšok ústredím SPZ a tento rok kvôli kolízii termínov s inými skúškami. Napriek zmene termínu sa na skúšky prihlásilo jedenásť psov z ktorých sa ráno dostavilo pred chatu PZ Báb 11 účastníkov skúšok. Je potešiteľné, že z tohto počtu bolo 10 NKS. Meteorológovia sľubovali horúce počasie, čo sa do bodky naplnilo. Možno aj vďaka tomu predvádzali psi na vode pekné práce a 10 psov skončilo v 1. cene s vysokým počtom bodov a jeden v druhej cene. Je potešiteľné, že na prvých miestach sa umiestnili mladí kynológovia. Prví štyria psi mali plný počet bodov a tak o poradí rozhodovala chovná spôsobilosť a vek. Dosiahnuté výsledky aj s poradím sú uvedené v priloženej tabuľke.
Ďakujeme PZ Báb za prepožičanie revíru a vytvorenie príjemného prostredia pre konanie skúšok.

JJ.

Konečné poradie

meno psa plemeno vodič cena/počet bodov
1. ELIZA Mervov dvor NKS Ivana Pukancová 1./108
2. JESSICA z Fikovho dvora NKS Dušan Dankovič 1./108
3. GARITA Mervov dvor NKS Ľuboš Macháč 1./108
4. ARES Veram NKS Róbert Vejčík 1./108
5. ODY z Potôňskej lúky NKS Jozef Kovács 1./105
6. ATREUS Via Naturalis NKS Karol Tollarovič 1./105
7. UDO II Dropia lúka NKS Ján Kolenič 1./103
8. CONY od Struhy NKS Ivan Ilenčík 1./93
9. CORA z Pečeňadských rovín NKS Adam Bartovič 1./90
10. MORÉNA z Potôňskej lúky NKS Krisztian Nagy 1./87
11. Magasparti Rutinos ELNÖK MKS Krisztian Nagy 2./71