Chovné skúšky NKS sa v tomto roku tešili veľkému záujmu zo strany majiteľov NKS. Na skúšky sa prihlásilo 22 jedincov a dostavilo sa 20 vodičov zo svojimi psami.
Rozhodovali: HR- Ing. Jozef Jursa CSc., R – Vlastimil Polakovič, Marián Korič, Jozef Benovic, Robert Ďurík a Dominik Tomašovič.
Zraz účastníkov bol na Strelnici PZ Borský Mikuláš. Po krátkom zahájení a losovaní sa účastníci rozišli na jednotlivé disciplíny. Terény pre chovné skúšky boli výborné. Vodné disciplíny sa skúšali na rybníkoch v Tomkách a pole v Borskom Mikuláši. Porast trávy v poli bol ideálny pre hľadanie. V poli bol dostatok pernatej zveri na odskúšanie vlôh psov a každý pes mal šancu niekoľkokrát sa dostať do pernatej zveri. Tŕstie pre skúšanie disciplín na vode bolo rozsiahle takže bol dostatok priestoru pre odskúšanie všetkých disciplín. Úroveň psov bola výborná. Z 20 zúčastnených psov ukončilo skúšky 14 psov. Z toho 10 v 1. cene a 4 v 2. cene. Všetci psi, ktorí ukončili skúšky splnili týmto aj podmienku pre zaradenie do chovu z hľadiska výkonu.

Na prvých miestach sa umiestnili:

meno psa vodič cena/počet bodov
1.  DAG od Struhy  Jozef Ruchovanský 1./236
2. GARITA Mervov dvor Ľuboš Macháč 1./231
3. ASTON z Patákovej farmy Miroslav Beneš 1./230

 

Najlepšie práce :

Pole Dorka od Struhy Rastislav Macek
Voda Dag od Struhy Jozef Ruchovanský
Prinášanie Aston z Patákovej farmy Miroslav Beneš

 

Ideálne počasie pre skúšky, výborné zázemie pripravené pre účastníkov vrátane občerstvenia umožnili súťažiacim i korone stráviť pekný deň pri sledovaní prác zúčastnených  psov. Za to patrí veľké poďakovanie PZ Borský Mikuláš za prepožičanie revíru a všetkým členom PZ, ktorí sa podieľali na príprave priestorov pre zahájenie a ukončenie skúšok a zabezpečovali občerstvenie počas celého dňa.

Ing. Jozef Jursa CSc. hlavný rozhodca