Tradičná klubová akcia, jesenné skúšky stavačov so zadávaním titulu CACT, sa v tomto roku stretla s mimoriadnym záujmom. Na JSS sa prihlásilo celkom 28 stavačov z toho 22 NKS,  5 MKS a 1 WKS. Na skúšky sa napokon dostavil úctyhodný počet 25 psov z toho 20 NKS. Jesenné skúšky sa uskutočnili v revíri PZ Mojmírovce. Pre veľký záujem vodičov o tieto skúšky sme museli v spolupráci s PZ Mojmírovce osloviť aj okolité PZ, aby sme umožnili odskúšať všetky štyri skupiny stavačov. Napokon sa podarilo spolupráci PZ Mojmírovce, Veľká dolina a Poľný Kesov  nájsť dostatok vhodných porastov pre rozmiestnenie všetkých skupín. Skúšalo sa v porastoch repy a lucerny. Hoci v porastoch bol dostatok divej zveri, vypustili sme do porastov aj komorovaných bažantov, čo umožnilo dôkladne odskúšať všetkých psov a každý mal dostatok príležitostí preukázať ako je pripravený.

Počasie tohto roku skúškam prialo. Bolo pod mrakom s prijateľnou teplotou okolo 23 stupňov a tak skúšky prebehli hladko bez problémov. Skúšky ukončilo 19 psov z toho 15 v 1. cene.

 

Konečné poradie

meno psa plemeno vodič cena/body/titul
1. JESSICA z Fikovho dvora NKS Dušan Dankovič 1./243/CACT
2.  OGUN z Potôňskej lúky NKS Terézia Banásová 1./242/RCACT
3.  ATREUS Via Naturalis NKS Karol Tollarovič 1./241
4. CVIK z Pečeňadských rovín NKS Rudolf Daniš 1./240
5.  JENA od Blavy NKS Damian Kuźmiak 1./238
6.  ARKO Felicitas de Geurud MKS Zuzana Dudášová 1./232/CACT
7. COOKIE Casa de Canela MKS Karina Fábryová Chalupková 1./232/RCACT
8. CORA z Pečeňadských rovín NKS Adam Bartovič 1./231
9.  ODY z Potôňskej lúky NKS Jozef Kovács 1./231
10. JULIA z Fikovho dvora NKS Martin Fik 1./226
11.  CASSY von der Niederheide NKS Ondrej Jurčák 1./220
12. COCO CHANEL z Pečeňadských rovín NKS Ivana Pukancová 1./219
13. BROK z Pečeňadských rovín NKS Ladislav Gáll 1./214
14. JOKA z Fikovho dvora NKS Peter Molnár 1./207
15. GARITA Mervov dvor NKS Ľuboš Macháč 1./206
16. CÉZAR z Cífera NKS Vlastimil Polakovič 2./213
17. Kerei Kőrises ARGOSZ NKS  Ladislav Józsa 2./186
18.  Kerei Kőrises BALTAZÁR NKS  Ladislav Józsa 2./183
19. ALVIN Felicitas de Geurud NKS Róbert Lukáč 2./172

 

Veľké poďakovanie patrí Ladislavovi Banásovi ml. za prípravu a organizačné zabezpečenie skúšok ako aj všetkým PZ, ktoré poskytli revír k uskutočneniu skúšok. Osobitne chcem poďakovať PZ Bažant Mojmírovce a ich členom, ktorí zabezpečili perfektné prostredie k zahájeniu a ukončeniu skúšok ako aj kvalitné občerstvenie.

 

Ing. Jozef Jursa CSc.