POZOR!!!!

Na základe najnovších opatrení vydaných ústredným krízovým štábom SR je špeciálna výstava zrušená.

výbor KCHNKS