POZOR!!!!

Na základe najnovších opatrení vydaných ústredným krízovým štábom SR sú skúšky zrušené.

výbor KCHNKS