Výročná členská schôdza KCH NKS sa v tomto roku uskutočnila v Mojmírovciach. V sále na Strelnici PZ Mojmírovce sa stretlo 52 členov klubu. V priebehu schôdze okrem hodnotiacich správ funkcionárov klubu prebehlo aj odovzdanie ocenení „Zaslúžilý cvičiteľ NKS“. Vyznamenanie dostali:
Tibor Ruchovanský      I. stupeň – zlatý odznak
Ladislav Banás            II. stupeň – strieborný odznak
Robert Vejčík               III. stupeň – bronzový odznak
Bola tiež vyhodnotená súťaž o „Najlepšieho NKS v roku 2022“ s nasledovnými výsledkami:
1. miesto     Dušan Krajčovič – Dona z Halmeša     231 bodov
2. miesto     Jozef Ruchovanský – Aron z Oravských lesov     167 bodov
3. miesto     Ladislav Banás st. – Hagrid z Banásovho dvora     111 bodov
Vzhľadom na koniec volebného obdobia sa uskutočnili voľby výboru KCH NKS a dozornej komisie.

Výbor klubu bol zvolený nasledovnom zložení:
Predseda klubu:                   Ing. Jozef Jursa CSc.
Podpredseda klubu:             Ladislav Banás
Poradca chovu:                    Adam Bartovič
Ekonóm:                               Ing. Katarína Vydrová
Matrikár:                               Robert Ďurík
Výcvikár:                               Jozef Ruchovanský
Členovia výboru:                  Marián Korič – asistent poradcu chovu
Ing. Norbert  Čanaky
Doc. Ing. Martin Fik PhD.

Dozorná komisia:
predseda:                            Ondrej Jurčák
Členovia:                              Ing. Ľuboš Svorad
Anton Cintula,

V Mojmírovciach  19.3.2023