V sobotu 20.04.2019 sa uskutočnil v Borskom Mikuláši tradičný Klubový FT kontinentálnych stavačov. Zúčastnilo sa ho 13 stavačov z toho 11 NKS, 1 MDrS a 1 NDrS. Súťaž sa uskutočnila v poraste pšenice, ktorá bola ideálnej výšky a umožňovala dobrý úkryt zveri a psom ukázať  svoje vrodené vlastnosti. Pozitívom FT bola skutočnosť, že 10 psov sa pri svojom behu dostalo do zveri a malo možnosť ukázať svoje správanie pri zveri a vystavovanie. V poraste sa nachádzali jarabice a bažanty. Prakticky všetci psi, ktorí sa dostali do zveri, ukázali pevné vystavovanie . Problémy boli väčšinou pri zachovaní potrebného pokoja po vzlietnutí zveri a výstrele. FT ukončili traja psi.

1. Aja od Gložiniča Kristián Nagy NKS 16 / exc.
2. Esterházy drotos Csenge Eszter Takácz, HUN MDrS 14 / vg
3. Egermasta Runa Štefan Holényi NDrS 8 / g

 

Field trial prebehol bez problémov a po organizačnej stránke bol zo strany PZ Borský Mikuláš veľmi dobre pripravený, za čo im patrí veľké poďakovanie od všetkých účastníkov FT. K dobrej pohode prispelo aj nádherné jarné slnečné počasie.

Ing. Jozef Jursa  CSc