Víťazom chovných skúšok sa stal Udo Dropia lúka vedený Dušanom Krajčovičom. Udo získal aj ocenenie za najlepšiu prácu na vode.
Najlepšiu prácu v poli predviedol Sir z Vápenek a najlepšie prinášanie Aliss z Rakytovských lúk.