Memoriál Kolomana Slimáka sa uskutočnil v tomto roku na strednom Slovensku v okrese Veľký Krtíš. Prvýkrát v histórii MKS sa táto vrcholová kynologická akcia konala v tomto regióne. Pekné počasie po obidva dni konania MKS spolu s veľmi dobrou organizáciou a výborne pripravenými revírmi prispeli k úspešnému priebehu akcie. V tomto roku sa MKS zúčastnilo 22 vodičov z toho boli štyria vodiči zo zahraničia. Z hľadiska plemennej skladby sa MKS zúčastnilo 8 NKS /všetci zo SR/, 3 SHS, 4 NDrS , 3 ČF, 2 MKS a 2 WKS. Pre NKS bol aj tohtoročný memoriál veľmi úspešný. V 1. cene skončilo memoriál 7 psov, z toho  bolo 5 NKS. Vynikajúci výsledok dosiahli v tomto roku SHS. Z troch zúčastnených psov sa dvaja umiestnili v 1. cene – na 2. a  6. mieste. NKS boli ocenené aj cenami za najlepšie práce na poli a v lese. SHS získal ocenenie za najlepšiu prácu na vode.

Víťazom 23. ročníka Memoriálu Kolomana Slimáka  sa stal náš člen, Karol Tollarovič so svojim psom Atreus Via Naturalis /NKS/ – 1.cena 482 bodov.  Tento pes zároveň získal ocenenie za najlepšiu prácu v poli , CACIT a CACT.

Gratulujeme !!!!!

Podrobné výsledky 23. ročníka MKS sú v priloženej tabuľke.
Ing. Jozef Jursa CSc.

výsledky