Dňa 24.03.2019 sa uskutočnila v Borskom Mikuláši výročná členská schôdza KCH NKS. Na VČS, ktorú sme organizovali na netradičnom mieste na Záhorí, sa zúčastnilo 56 členov klubu. Schôdza prebehla podľa programu. Po správach výboru o činnosti boli odovzdané ocenenia víťazom súťaže o najlepšieho NKS roku 2018 ako aj víťazom chovných skúšok. Na VČS bolo schválené zvýšenie členského poplatku od roku 2020. V závere VČS Ing. Jursa v mene celého klubu zablahoželal čerstvému 50 ročnému jubilantovi Rastislavovi Macekovi všetko najlepšie do ďalších rokov života.

Atmosféru VČS dokresľujú priložené fotografie.