Centrom všestranných skúšok stavačov, spojených u NKS s Putovným pohárom KCH NKS, sa v tomto roku  stal Čápor neďaleko Nitry. Vzhľadom na výkyvy počasia v tomto roku a vysoké teploty, ktoré boli v ostatných týždňoch pred skúškami, sme rozhodli uskutočniť prvé stretnutie účastníkov, veterinárnu prehliadku a losovanie, v piatok večer. Účastníci VSS sa takto mohli zúčastniť aj Špeciálnej výstavy NKS, ktorú sme zorganizovali na piatok poobede pred skúškami. Niekoľko týždňov pred skúškami sme mali obavy z počtu účastníkov a mali sme pripravených tiež niekoľko variant organizácie skúšok. Nakoniec sa na skúšky prihlásil jeden retriever a  17 stavačov. Z toho bolo11 NKS, 4 MKS, jeden NDrS a jeden SHS. Ako som už uviedol úvodná veterinárna prehliadka a losovanie sa uskutočnilo v piatok večer v Cabaj-Čápore v peknom prostredí Salaša Cabaj, kde sa konala aj Špeciálna výstava NKS. Dôvod pre uskutočnenie týchto úvodných aktov skúšok bol jednoduchý. Vzhľadom na panujúce horúce počasie bolo potrebné začať ráno skoršie so skúškami, aby sme sa vyhli popoludňajším vysokým teplotám, ktoré ohrozujú psov hlavne pri práci v poli.
Zahájenie skúšok sa uskutočnilo v sobotu ráno už v teréne na Poľovníckej chate PZ Cedroň Čápor o 6:30 s tým, že o 7:00 hod sa časť účastníkov, ktorá pracovala v poli a na vode presunula do Bábu. Tí čo zostali v lese začali s prácami už o siedmej hodine.
Hlavný rozhodca  Jozef Jursa rozdelil rozhodcov na jednotlivé pracoviská nasledovne:
Veľké pole: Marián Konečný, Stanislav Šafář / ČR/
Voda: Jozef Jursa, Vlastimil Polakovič
Farby: Tibor Ruchovanský, Jozef Benovic, Jozef Kovács
Vlečky: František Jánoš, Martin Barantal
Drobné disciplíny: Marián Korič, František Mešťánek
V sobotu bola tak ako sme predpokladali vysoká vonkajšia teplota a na slnku dosahovala až 33°C. V noci sa však situácia rapídne zmenila. Celú noc sa preháňali na západným Slovenskom búrky a pršalo aj ráno keď sme sa stretli na chate PZ Cedroň Čápor. Cesta aj terény boli rozmočené a blatisté čo značne komplikovalo prístup k chate ak jednotlivým disciplínam. Práce sme znovu začali o 7:00 hodine. Napriek zamračenej oblohe do ukončenia skúšania psov dážď nezačal a to nám umožnilo ukončiť bez problémov prácu na všetkých disciplínach.
Skúšky ukončilo 11 psov z toho 8 v I. cene jeden v druhej cene a dvaja v tretej cene. Súťaž o PP KCH NKS úspešne ukončilo 6 psov.
Víťazom VSS a zároveň aj súťaže o PP KCH NKS sa stal Cvik z Banásovho dvora vedený Ladislavom Banásom st., ktorý získal plný počet 500 bodov. Zároveň získal aj ocenenie za “najlepšiu prácu v lese“ a titul CACT. Na druhom mieste iba s dvojbodovým odstupom skončil Donny z Bilice s vodičom Jarolímom Debrovským, ktorý získal tiež ocenenia za” najlepšiu prácu v poli” a titul Res CACT.
Na treťom mieste sa umiestnil Udo Dropia lúka, vodič Dušan Krajčovič s ocenením za “najlepšiu prácu na vode”.
Podrobne sú výsledky skúšok v priloženej tabuľke.
Skúšky prebehli v priateľskej atmosféra s výborne pripravenými terénmi, ale aj zázemím pre vodičov, rozhodcov a korónu. Za prípravu skúšok a zabezpečenie ich priebehu je potrebné poďakovať členom výboru KCH NKS, ktorý zabezpečili potrebné podmienky pre skúšky. Zároveň je potrebné poďakovať PZ Cedroň Čápor na čele s Milanom Kováčom a PZ Báb na čele s Jozefom Stankom, ktorí nám poskytli revíri pre uskutočnenie skúšok a tiež zabezpečili občerstvenie pre súťažiacich korónu a rozhodcov.
Napriek skutočnosti, že v priebehu skúšok sa vystriedali dážď, chladno ale aj vysoké teploty, skúšky prebehli bez problémov a komplikácii čo svedčí o ich dobrej príprave a zodpovednosti ľudí ktorí skúšky pripravovali. Ešte raz všetkým vyslovujem veľké poďakovanie v mene všetkých účastníkov ale aj celej členskej základne KCH NKS.

Ing. Jozef Jursa CSc.
Hlavný rozhodca.

výsledky