Výročnej členskej schôdze sa zúčastnilo 70 členov klubu. Na členskej schôdzi boli prednesené správy o činnosti klubu za rok 2017 a celé volebné obdobie.
Bolo odovzdané ocenenie “Jarný Víťaz 2017” Ondrejovi Jurčákovi za víťazstvo so sukou Maura z Potôňskej lúky na JSV.

Vyhodnotená bola súťaž o najlepšieho NKS v roku 2017 – prvým trom umiestneným boli odovzdané diplomy aj s vecnými cenami.

V závere výročnej členskej schôdze sa uskutočnili voľby nového výboru a dozornej rady klubu.

Nový výbor bude pracovať v nasledovnom zložení:

Ing. Jozef Jursa CSc. predseda
Ladislav Banás ml.  tajomník
Ing. Katarína Vydrová ekonóm
Marián Korič poradca chovu
Robert Durík  matrikár
Jozef Ruchovanský  výcvikár
Ing. Martin Fik člen výboru – pomocný poradca chovu
Ing. Norbert Čanaky  člen výboru
Rastislav Macek  člrn výboru

 

Dozorná rada KCH NKS bola zvolená v nasledovnom zložení:

Mgr. Tibor Haššan   predseda DR
Marek Banás člen DR
Anton Cintula člen DR