Medzinárodné skúšky Pole – Voda  CACIT, CACT
07.-.08.10.2023   Mojmírovce

Propozície – Pole – voda 2023 – CACIT
Ausschreibung – Feld – wasser 2023 – CACIT

prihláška na skúšky – KCH NKS 2023
Nennung formular feld – wasser 2023
Skúšobný poriadok
Prüfungsordnung

Špeciálna Výstava NKS
07.10.2023  Mojmírovce

Propozície na špeciálnu výstavu NKS – 2023
Ausschreibung Spezielle DK Zuchtschau – 2023

 

Poplatok za skúšky uhradzujte prosím v zmysle propozícií na účet klubu:
IBAN: SK2502000000001322146357
Variabilný symbol: 3002
Správa pre prijímateľa: meno psa

Počas špeciálnej výstavy sa uskutoční výber do chovu a budeme odoberať vzorky na stanovenie DNA profilu podľa pokynov zverejnených na stránke klubu.

Sponzor akcie