Vážení priatelia,

z dôvodu opatrení prijatých ústredným krízovým štábom SR, KCHNKS ruší  všetky klubové akcie až do odvolania.