Chovné skúšky NKS – 6.X.2012 – Ružindol

Chovné skúšky NKS sa aj v tomto roku uskutočnili v Ružindole kde nám miestna Poľovnícka spoločnosť znovu vyšla v ústrety a prepožičala nám revír pre poľnú prácu. Práca na vode sa konala na rybníkoch v revíri PZ Tri háje Dolná Krupá.

Nádherné jesenné počasie privítalo ráno účastníkov chovných skúšok na mieste zrazu pred reštauráciou Rosenthal v Ružindole.
Na tohtoročné chovné skúšky sa prihlásilo menej psov ako v minulom roku. Celkom sa prihlásilo 11 jedincov , všetko suky.

V poli tak ako v minulom roku bol dostatok zajacov. Do porastu určeného na hľadanie boli vypustené jarabice, ktoré dostatočne preverili vrodené vlastnosti psov hlavne čo sa týka vystavovania. Na rozdiel od minulého roku prevažná väčšina psov nám ukázala v tomto roku peknú prácu pred výstrelom. V poli vypadol iba jeden pes kvôli vystavovaniu. Pri poľnej práci boli problémy hlavne pri dohľadávkach. Bolo vidieť, že psi majú menej skúseností pri práci so zverou a niektorí pohodenú zver vystavovali.

Viacej problémov bolo pri práci na vode. Hlavne psi sliedení v tŕstí za živou kačicou a prinášaní kačice z hlbokej vody s výstrelom.
Na chovných skúškach uspeli štyri suky s nasledovnými výsledkami.

Poradie :

 • 1, Fela od Blavy, v. Miroslav Minarič I.cena, 232 bodov, víťaz CHS NKS, Najlepšia práca na poli, Najlepšie prinášanie,
 • 2, Dorka z Vištuka, v. Štefan Macák, I. cena, 222 bodov, Najlepšia práca na vode,
 • 3, Grácia od Blavy, v. Jozef Benovic, II. cena, 214 bodov,
 • 4, Imperiale MM Melita, v. Miroslav Beneš, III. cena, 191 bodov,

Pár fotografií z podujatia nájdete tu:::

Na záver by som chcel poďakovať Poľovníckej spoločnosti v Ružindole a Poľovníckemu združeniu v Dolnej Krupej za prepožičaniu revírov a Poľovníckej spoločnosti Ružindol osobitne za vytvorenie ideálnych podmienok pre usporiadanie chovných skúšok.

JJ

XVI. Memoriál Kolomana Slimáka 22-23.2012 Nitrianska Blatnica

XVI. ročník Memoriálu Kolomana Slimáka sa v tomto roku odohral v tom istom revíri ako PP KCH NKS- v Nitrianskej Blatnici. Memoriálu sa zúčastnilo 18 psov. V štartovnom poli bolo 10 NKS, 3 ČF, 2 NDS, 1 POI, 1 WKS a 1 MKS.

Výsledky potvrdili dominanciu NKS v o všestrannej práci. V I. cene skončili memoriál 3 psi, všetko NKS. Celkom ukončilo úspešne memoriál 14 psov z toho 3 v I. cene, 4 v II. cene a 7 v III. cene.
Poradie na prvých troch miestach:
1, Daffy Čierny bor, NKS, v. Rastislav Macek I. cena, 476 b., CACIT, CACT,
2, Brit zo Šurianskeho kopca, NKS, v. Otto Banás, I. cena, 467 b., RCACIT, RCACT,
3, Jas z Dubovských luhov, NKS, v. Ján Kolenič, I. cena, 464, b.,

Najlepšie práce:
Daffy Čierny bor, NKS, v. Rastislav Macek, najlepšia práca v lese,
Pira Kořenice, NKS, v. Ladislav Banás st. najlepšia práca v poli,
Brett z Rajhradských polí. NDS, v. Jaroslav Krcánek najlepšia práca na vode,

Podrobne sú výsledky XVI. Ročníka MKS uvedené v prílohe.
Ing. Jozef Jursa Csc.

65. ročník Memoriálu Františka Vojtecha. 14 – 16.9.2012- Fryčovice.

Už 65 ročník najstaršej všestrannej súťaže NKS sa uskutočnil v tomto roku na Severnej Morave neďaleko Frýdku Místku v dedinách Fryčovice a Staříč. Pôvodne boli na súťaž zo Slovenska prihlásení iba dvaja vodiči ale usporiadatelia vzhľadom na vypadnutie dvoch nahlásených psov umožnili účasť aj ďalším psom zo Slovenska a tak sa v piatok večer na vylosovanie dostavili 4 naši účastníci.

Memoriál sa uskutočnil v malebnom kraji neďaleko Ostravy. Revíry boli členité ale veľmi malebné. Krásu tohto kraja sme si mohli najviac vychutnať pohľadmi z miesta zahájenia súťaže ktoré sa konalo pri pamätnom kameni v Obore Sovinec. Obora známa chovom Pasrnca bielochvostého bola miestom zahájenia diania obidvoch dní MF.

Súťaž bola veľmi starostlivo pripravená a aby sa zabezpečil bezproblémový priebeh súťaže každú skupinu účastníkov pri presunoch sprevádzal jeden z domácich usporiadateľov.

Práca v poli kde som posudzoval prebiehala veľmi plynule. Bol tam dostatok pernatej zveri. Žiaľ so zajacom sme sa stretli iba niekoľkokrát a aj tie psy ktoré mali absolvovaný „Pokoj pred srstnatou zverou“ ho urobili na srnčej zveri, ktorej tam bolo skutočne veľa.
Súťaž bola zaujímavá aj tým, že na nej viedli traja vodiči ktorých vek sa pohyboval medzi 80 až 90 rokmi. Dvaja z týchto vodičov ukázali mladším vodičom ako sa majú cvičiť a predvádzať stavače a umiestnili sa na popredných miestach. Zvíťazil J. Hendl / 90 rokov/ so psom Gary z Visálku a na druhom mieste sa umiestnil O. Banás / 85 rokov/ s Britom zo Šurianskeho kopca.

Z 21 účastníkov ukončilo súťaž 11. Zo Slovenska sa súťaže zúčastnili 4 vodiči a uspeli traja.

Poradie účastníkov na popredných miestach:

 • 1, Gary z Visálku, NKS, v. J. Hendl I. cena 490 bodov, CACT,Najlepší les,
 • 2, Brit zo Šurianskeho kopca, NKS, v. Otto Banás I. cena 488 bodov, R CACT,
 • 3, Galán z Ćerných blat, NKS, v. Jiří Pospíšil, I. cena, 473 bodov,
 • 4, Meri z Vinného kraje, NKS, v. Václav Maňhal, I. cena, 466 bodov, Najlepšia práca na vode,
 • 5, Dan z Losíku, NKS, v. Zděnek Ježák, I. cena, 452 bodov,
 • 6, Jas z Dubovských luhov, NKS, v. Ján Kolenič, I. cena, 445 bodov,
 • 9, Hope z Dropieho dvora, NKS, v. Gabriel Skladan II. cena, 409 bodov,

Fotogaléria z podujatia tu.

Ing. Jozef Jursa Csc.

47. ročník Memoriálu Jozefa Kadleca – 8 – 9. IX. 2012 – Dargov

Uplynulý víkend prebehla na východe Slovenska v Dargove najvyššia všestranná súťaž na Slovensku – Memoriál Jozefa Kadleca. V tomto roku to bol už 47 ročník tejto súťaže.

Na súťaž bolo prihlásených a dostavilo sa 18 stavačov. V štartovnom poli tak ako zvyčajne dominovali NKS. Plemenná skladba účastníkov bola nasledovná – 10 NKS, 3 ČF, 2 WKS, 1 MKS, 1 SHS a 1 NDS.

Napriek tomu že plánovaný organizátor MJK na poslednú chvíľu odriekol organizáciu, podarilo sa na východe Slovenska zorganizovať MJK na veľmi dobrej úrovni. Medzi vodičmi bolo až 7 účastníkov z východného Slovenska, čo je pre MJK veľmi nezvyklé. Výkony psov však boli veľmi dobré a MJK ukončilo 13 účastníkov. Pre náš klub je potešiteľné že na špici súťaže sa znovu umiestnili prevažne NKS. Štyria psi skončili v .I. cene a všetko boli NKS. NKS získali cenu za najlepšiu prácu v lese a na poli .

Výsledky 47. ročníka MJK sú nasledovné:
1, Cell zo Šurianskeho kopca, NKS, v. Marek Banás, I. cena, 476 bodov, CACT, Všestranný víťaz SR,
2, Brit zo Šurianskeho kopca, NKS, v. Otto Banás st. I. cena, 463 bodov R CACT
3, Hope z Dropieho dvora, NKS, v. Gabriel Skladan I. cena, 463 bodov, Najlepšia práca v lese
4, Pira Kořenice, NKS, v. Ladislav Banás st. I. cena, 458 bodov Najlepšia práca v poli
5, Eso Cerohaz A+P, ČF, v. Pavel Záhorec II. cena, 451 bodov,
6, Alexa spod Agátov. NKS, v. Ladislav Banás ml., II. cena, 446 bodov,
7, Bart z Weitovho lomu, MKS, v. Ondrej Holický II. cena, 438 bodov,
8, Adar Tríbečeské vrchy, ČF, v. Juraj Herák, II. cena, 432 bodov,
9, Brutus z Tomešova dvora, NKS, Ing. Jozef Telepun II. cena, 413 bodov,
10, Tristan Fantastic of Miki, NDrS, v. Ján Cibuľa, III. cena, 447 bodov,
11, Flora z Huštaka, NKS, v. Milan Maskaľ, III. cena, 430 bodov,
12, Chrumka Dru-Wyd, SHS, v. MVDr. Radomír Kriek, III. cena, 416 bodov, Najlepšia práca na vode,
13, Tashi Vapec, ČF, v. Ing. Michal Štefančík, III. cena, 365 bodov,

Gratulujeme vodičom NKS k výsledkom na MJK a ďakujeme za reprezentáciu klubu a plemena.

 

Fotografie z podujatia si môžete pozrieť tu.

JJ.

 

Všestranné skúšky stavačov – súťaž o Putovný pohár KCH NKS – 25-26.8.2012

Všestranné skúšky stavačov – Putovný pohár KCH NKS sa v tomto roku uskutočnili v Nitrianskej Blatnici. Poľovnícke združenie v Nitrianskej Blatnici poľuje v krásnom revíri ktorý má dostatok lesa, polia i veľkú vodnú plochu vhodnú na skúšanie práce na vode. Po dohode s PZ sme teda v tomto roku zorganizovali už 4. ročník súťaže o Putovný pohár KCH NKS v ich revíri.
Vzhľadom na prekrývanie termínu s memoriálom Bohuša Zemku , ktorý organizuje Klub chovateľov hrubosrstých stavačov sme sa obávali že nebudeme mať dostatok psov na všestranné skúšky. Nakoniec sa na naše všestranné skúšky prihlásilo 15 psov z toho 10 NKS a 5 psov iných plemien – 3 MKS, 1 ČF a 1 WKS.

V sobotu ráno sa pri poľovníckej chate zišlo 14 stavačov, rozhodcovský zbor a početná korona na zahájení všestranných skúšok. Skúšky totiž bežia podľa skúšobného poriadku pre všestranné skúšky iba pre NKS je počet disciplín rozšírený o disciplínu Sliedenie v tŕstí za živou kačicou a NKS ktorý má byť zaradený do súťaže o PP KCH NKS musí túto disciplínu absolvovať minimálne na známku 2.

V sobotu sme sa obávali vysokých teplôt ktoré hlásili meteorológovia pretože teplota okolo 37 stupňov a pobyt priamo na obedňajšom slnku môže byť pre psa kritická. Mali sme preto pripravený aj variant podľa ktorého by sme v poli cez najväčšie teploty t.j. od 12oo do 16oo neskúšali. Skupina ktorá išla do poľa a na vodu preto ráno absolvovala celá spoločnú poľovačku a sólo hľadanie sa prispôsobilo aktuálnemu vývoju počasia.

Skúšky však prebiehali veľmi plynule a bez komplikácii. Na druhý deň t.j. v nedeľu už bolo výrazne chladnejšie zamračené a poobede pri vyhodnocovaní dokonca už pršalo.

V tomto roku boli psy na skúšky veľmi dobre pripravené. Zo 14 psov ukončilo všestranné skúšky 13 psov a z toho 9 v I. cene.

Výsledky skúšok sú nasledovné: / do počtu bodov sú u NKS započítané aj body z disciplíny“ sliedenie v tŕstí za živou kačicou“/:

 • 1, Pira Kořenice, NKS, v. Ladislav Banás st. I. cena 481 bodov CACT, víťaz VSS,Víťaz PP KCH NKS, Najlepší les.
 • 2, Brit zo Šurianskeho kopca, NKS, v. O. Banás st. I. cena , 478 bodov R CACT,
 • 3, Gor od Blavy, NKS, v. V. Polakovič, I. cena, 477 bodov Najlepšie pole
 • 4, Jas z Dubovských luhov, NKS v. J. Kolenič I. cena, 472 bodov Najlepšia voda.
 • 5, Jero z Foláša, NKS, v. Ing. M. Beňo I. cena, 462 bodov
 • 6, Hope z Dropieho dvora, NKS, v. G. Skladan I. cena, 458 bodov
 • 7, Ashlea z Weitovho lomu, MKS, v. A. Petríková I. cena, 432 bodov CACT
 • 8, Uno z Potônskej lúky, NKS v. Z. Takács I. cena, 452 bodov
 • 9, Azar z Karpatských lúk, MKS, v. M. Pírová I. cena, 425 bodov R CACT,
 • 10, Alexa spod Agátov, NKS, v. L. Banás ml. II. cena, 456 bodov
 • 11, Conie Sachmet, WKS, v. Ing. L. Březina III. cena, 422 bodov
 • 12, Hassan Max Zoani, MKS, v. M. Čech, III. cena, 405 bodov
 • 13, Jena z Fančali, NKS, NKS, v. A. Kulifaj III. cena, 405 bodov

Atmosféru skúšok približujú nasledovné fotografie.
Ing. Jozef Jursa Csc, – hlavný rozhodca

Klubové skúšky vodnej práce – Báb – 28.7.2012

Už tretí rok sa stretli vodiči a priaznivci KCH NKS na špeciálnych skúškach vodnej práce v Bábe. Tento rok bol o skúšky menší záujem ako v predchádzajúcich rokoch a na skúšky sa prihlásila iba 7 psov . Z toho bolo 5 NKS, 1 NDrS a jeden MDrS.

Krásne letné počasie a dostatočne vysoká hladina vody vytvárali ideálne podmienky pre tieto skúšky. Pri vode sa lepšie znáša aj teplota nad 30°C a psi ktorí sa väčšinu prác pohybovali vo vode preukázali výborné práce.

Psy ukázali výborné výkony, vynikajúcu chuť do práce a odolnosť voči tvrdým podmienkam pri sliedení v tŕstí. Vypadli dvaja psi ktorí mali smolu na niektorých disciplínach . Ostatní 5 psi skončili v I. cene.

Víťazom skúšok sa stal Jas z Dubovských luhov, ktorý ukázal špičkovú prácu na všetkých disciplínach. Obdivuhodná bola hlavne jeho extrémna chuť do práce spojená s výborným výcvikom a poslušnosťou.

Výborné podmienky pre skúšky a dobré zázemie pre koronu , vodičov a rozhodcov vytvorilo už tradične domáce PZ ktorého členom je potrebné aj na tomto mieste poďakovať.

Fotogaléria tu

 

Ing. Jozef Jursa CSc
Hlavný rozhodca

Klubové jesenné skúšky stavačov – 16.VI.2012 – Mojmírovce.

Ďalším už tradičným klubovým podujatím sú jesenné skúšky stavačov poriadané v júnovom termíne. Tentoraz sa ich organizácie ujalo PZ Mojmírovce. Členovia PZ sa tejto úlohy zhostili tak ako to poznáme z iných klubových i vrcholových podujatí – výborne. Zabezpečenie skúšok nemalo chybu a skúšky prebehli na vysokej úrovni.
Na JSS sa prihlásilo 12 psov z toho 9 NKS. Hlavným rozhodcom skúšok bol MVDr. Zechmeister. Hľadalo sa v repe ktorá mala ideálnu výšku. Zazverenie bolo primerané dnešným pomerom a pre odskúšanie vystavovania bola do porastu vypustená pernatá zver. V priebehu dňa sme videli veľmi pekné práce. Smoliarom dňa bola Megi z Vinného kraje v. Miroslav Baraník. Po absolvovaní hľadania a dohľadávok kde ukázala veľmi peknú prácu vypadla na pernatej vlečke. Z 12 psov skúšky ukončilo 7. Všetci v I. cene. Vysoké počty dosiahnutých bodov potvrdili kvalitu psov ktorí sa skúšok zúčastnili:
Konečné poradie:

 • 1, Cell zo Šurianskeho kraja, NKS, v. Marek Banás I.c. 248 bodov, CACT
 • 2, Gor od Blavy, NKS, v. Vlastmil Polakovič I.c, 245 bodov, R CACT
 • 3, Pira Kořenice, NKS, v. Ladislav Banás st. I.c, 245 bodov,
 • 4, Ora WK-SB, POI, v. Martin Adámek I.c., 245 bodov, CACT,
 • 5, Cedra zo Šurianskeho kopca, NKS, v. Terézia Radvaňová I.c. 239 bodov,
 • 6, Fela od Blavy, NKS, v. Miroslav Minarič, I.c., 238 bodov,
 • 7, Gama od Blavy, NKS, v. Karol Tollarovič, 1.c., 235 bodov,

Nakoniec si ešte raz dovolím poďakovať členom PZ Mojmírovce na čele s Ing. Norbertom Čanakym za vynikajúcu organizáciu skúšok.

Fotografie zo skúšok si môžete pozrieť tu::: FOTOGALÉRIA :::

Ladislav Banás ml.

Klubová výstava NKS – Radošovce – 27.V.2012

 

Krásne slnečné počasie privítalo ráno v Radošovciach početnú koronu na Združenej klubovej výstave stavačov, ktorá sa konala v tradičnom termíne konca mája. V tomto roku bolo na výstavu prihlásených menej psov. Nemeckých krátkosrstých stavačov iba 28. To však neubralo nič na atmosfére tohto dnes už tradičného podujatia stavačiarov.

Nemecké krátkosrsté stavače posudzoval v tomto roku Luděk Muller z Českej republiky. Je treba povedať, že svojej úlohy sa zhostil veľmi dobre a jeho posudzovanie bolo plynulé prehľadné. Vodiči vedeli na čom sú a bolo vidieť, že kraťasov na rozdiel od rôznych medzinárodných výstav posudzuje odborník na plemeno.

Najsilnejšie boli obsadené triedy mladých ako u psov tak i u súk a i ich úroveň bola veľmi dobrá. Väčšina jedincov obstála s hodnotením výborná. Triedy dospelých boli obsadené slabšie ale i tam sme videli veľmi kvalitných jedincov či už to bol klubový víťaz – Atos z Potônskej lúky, Víťazka triedy šampiónov Viki z Potônskej lúky alebo víťazka triedy otvorenej a klubová víťazka Cita Rúbanice . Víťazka vo finále porazila výbornú suku Jozefa Kovácsa Viki z Potônskej lúky. To už svedčí o jej kvalite. Nakoniec vyhrala aj titul BOB. Vynikala hlavne vyváženosťou telesných partii a vynikajúcim výdatným a plynulým pohybom. V tom nemala na tohtoročnej klubovej výstave konkurenciu.

Na záver by som chcel poďakovať organizačnému výboru na čele s M. Koričom za dobrú prípravu výstavy. Všetkým našim členom ktorí sa podieľali na príprave priestorov a pracovali v kruhu za vynaloženú námahu. V neposlednom rade chcem poďakovať L. Mullerovi za kvalitné posudzovanie.

 

FOTOGALÉRIA Z PODUJATIA

 

Ing. Jozef Jursa CSc. – predseda klubu

Klubové jarné skúšky vlôh – 1.V.2012 – Alekšince – „Cena jarného víťaza“

Tradične je prvý májový deň v našom klube vyhradený jarným skúškam vlôh. Oproti minulému roku bol v tomto roku záujem o jarné skúšky z radov našich členov vysoký. Na skúšky sa prihlásilo celkom 21 psov z toho bolo 19 NKS. Krásny kynologický areál v Alekšinciach ráno privítal 21 vodičov so psami, početnú koronu a rozhodcovský zbor. Počasie bolo skôr letné ako jarné a teploty nad 30°C dali psom riadne zabrať. Po vylosovaní v ktorom boli účastníci rozdelení do troch skupín sa odobrali vodiči, koronba i rozhodcovia do revíru. Hľadalo sa v oziminách ktoré mali ideálnu výšku. Vzhľadom na výrazné sucho však boli redšie. Výkony psov boli v priemere na vysokej úrovni o čom svedčí aj vysoký počet prvých cien. Celkom jarné skúšky vlôh ukončilo 18 psov z toho 14 v I. cene. S plným počtom bodov skončili štyria psi a o poradí rozhodoval vek a mená.
Poradie na čelných miestach:

 • 1. miesto – Gama od Blavy, v. Karol Tollarovič, 184 b., I.cena,
 • 2. miesto – Golem od Blavy, v. Silvester Ižman 184 b., I.cena,
 • 3. miesto – Cell zo Šurianskeho kopca, v. Marek Banás 184 b., I.cena,
 • 4. miesto – Hope z Dropieho dvora, v. Gabriel Skladan 184 b., I. cena,
 • 5. miesto – Dorka z Vištuka, v. Štefan Macák 179 b., I. cena

Do súťaže o „Cenu jarného víťaza“ bolo vybraných 6 psov. Z každej skupiny dvaja najlepší. Rozhodcovia do súťaže vybrali jedincov:

 • Gama od Blavy v. Karol Tollarovič
 • Dorka z Vištuka, v. Štefan Macák,
 • Gor od Blavy, v. Vlastimil Polakovič,
 • Cell zo Šurianskeho kopca, v. Marek Banás,
 • Hardi od Gložiniča, v. Jozef Kovács,
 • Pira Kořenice, v. Ladislav Banás st.

Z prvého rozbehu v ktorom bežali Gama a Dorka do finále postúpila Gama od Blavy. Z druhého rozbehu v ktorom bežali dvaja psi Gor a Cell rozhodcovia nevybrali ani jedného psa. Z tretieho rozbehu postúpil Hardi od Gložiniča.
Finálový rozbeh bol veľmi vyrovnaný a Gama ktorá bežala finále aj na nedávnych jubilejných jarných skúškach v Rakúsku bola skoro rovnocenným partnerom Hardimu ktorý potvrdil predpoklady z jeho rodokmeňa keď má predkov vynikajúcich trailových psov. Hardi bol v behu i držaní hlavy mierne štýlovejší a to rozhodlo v jeho prospech. Víťazom „Ceny jarného víťaza“ pre rok 2012 sa teda stal Hardi od Gložiniča v. Jozef Kovács.
Na záver chcem poďakovať členom PZ Alekšince za vynikajúcu prípravu skúšok a prostredie ktoré vytvorili pre ich konanie.

FOTOGALÉRIA Z PODUJATIA TU

Ing. Jozef Jursa Csc.
Hlavný rozhodca

Letný field trial kontinentálnych stavačov – Dolné Dubové – 21.IV.2012.

Tradičný field trial kontinentálnych stavačov ktorý organizuje náš klub každoročne v Dolnom Dubovom sa v tomto roku uskutočnil v sobotu 21.IV. 2012. Ranný dážď, ktorý kropil vyschnuté polia privítal účastníkov field trialu a zamračená obloha sľubovala dážď na celý deň. Priania poľnohospodárov a záhradkárov však zostali nenaplnené a krátko po 8 hodine sa mraky roztrhali a cez deň bolo ideálne skúškové počasie t.j. chladno s miernym vetrom a ideálnou vlhkosťou.

Na zraz sa v tomto roku dostavilo 13 účastníkov, všetko s NKS. 10 vodičov prihlásilo svojich zverencov do letného FT a 3 do derby. Vzhľadom na nedostatok jarabíc v revíri sa skúšalo podľa pravidiel letného field trialu pri ktorom sa počítajú body z vystavenia všetkých druhov poľovnej pernatej zveri. Prácu psov posudzovala rozhodcovská dvojica Ing. Jursa CSc. a Mgr. Haššan.

Práce psov na FT boli v priemere veľmi dobré a u viacerých psov výborné. Viacej psov malo problémy s pokojom pred pernatou resp. srstnatou zverou. Smolu mal hlavne Hardi od Gložiniča v. Jozef Kovács, ktorý ukázal veľmi sľubný beh, urobil výborný bod a nakoniec nezvládol pokoj pred pernatou zverou. Rozhodcovia ohodnotili vynikajúce vrodené vlastnosti tohto psa titulom CQN.

Field trial úspešne absolvovali traja psi:

 • Timo od Gložiniča, v. Mgr. Ladislav Balogh VD – 13b.
 • Fela od Blavy, v. Miroslav Minarič, VD – 11 b.
 • Fallco Plameni pas, v. Ladislav Balogh, D – 9 b.

V derby obstáli všetci traja prihlásení psi.

Za úspešný priebeh skúšok a príjemné prostredie je potrebné poďakovať PZ Jastrab Dolné Dubové, ktoré poskytlo revír a pripravilo pre prítomných občerstvenie.

FOTOGALÉRIA Z PODUJATIA TU

 

Ing. Jozef Jursa Csc,

Hlavný rozhodca

Jarný zvod NKS – Mojmírovce – 1.IV.2012

Nie veľmi ideálne počasie privítalo v nedeľu ráno účastníkov jarného zvodu NKS na strelnici PZ v Mojmírovciach. Chladné a veterné počasie mnohých odradilo od účasti. Napriek tomu sa na akcii zúčastnilo podstatne viac účastníkov ako v roku predchádzajúcom.

Zvodu sa zúčastnilo 44 jedincov. Najviac potomstva bolo po Dracovi Jasénky. Vďaka patrí chovateľom, ktorí mali zo svojich staníc najviac potomkov. Boli to p. Merva, Kovács, Benovic a Ing. Kaššák.
Po organizačnej stránke bol zvod veľmi vydarený a početná korona mala postarané a výborné občerstvenie. Za prípravu zázemia k tejto akcii treba poďakovať PZ Mojmírovce, ktoré na čele s jej predsedom Ing. Čanakym pripravili pre účastníkov všetko potrebné na príjemnú atmosféru tohto podujatia.
Na zvode sa zúčastnilo aj všetkých 6 novozaradených psov ktorých poradca chovu početnej korone predstavil.
Po ohodnotení potomstva z jednotlivých spojení sa na záver tak ako každý rok vybrali z prítomných jedincov najkrajší jedinci do záverečného finále. Tento rok to bolo 7 súk a dvaja psi.

Na popredných miestach sa umiestnili:
Suky:

 • 1, Gira od Blavy Norka z Potônskej lúky x Jorbaháti Nimród Dicso
 • 2, Dorka z Vištuka Nika z Potônskej lúky x Draco Jasénky
 • 3, Cita zo Šurianskeho kopca Basty zo Šurianskeho kopca x Udan z Cenklova

Psy:

 • 1, Caro z Rúbanice Megi z Potônskej lúky x Nox z Bilice
 • 2, Gor od Blavy Norka z Potônskej lúky x Jorbaháti Nimród Dicso

FOTOGALÉRIA Z PODUJATIA
Marián Korič
Poradca chovu

 

Výročná členská schôdza Klubu chovateľov NKS – 11.3.2012 – Dolné Dubové

Výročná členská schôdza sa aj v tomto roku uskutočnila v Dolnom Dubovom v sále KD. Na schôdzi sa zišlo 78 členov klubu .Po správach predsedu klubu ktorý podrobne vyhodnotil aktivity klubu v r. 2011 vrátane plnenia uznesení z VČS a plánu činnosti na r. 2011 a poradcu chovu ktorý rozobral výsledky chovu, predniesol ekonóm klubu správu o ekonomickom hospodárení klubu. Klub v uplynulom roku dosiahol vyrovnaný výsledok finančného hospodárenia. Revízna komisia konštatovala , že ekonomická agenda je vedená v zmysle predpisov a nezistila nedostatky v jej vedení a v hospodárení klubu. Matrikár informoval o vývoji členskej základne. V roku 2011 sme prijali 20 nových členov a stav členov klubu ku koncu roku dosiahol 276.

Po správach boli odovzdané odmeny vodičom najúspešnejších nemeckých krátkosrstých stavačov v r. 2011. Na čelných miestach sa umiestnili:

 • 1, Otto Banás ml s Basty zo Šurianskeho kopca
 • 2, Otto Banás st. s Britom zo Šurianskeho kopca
 • 3, Dušan Krajčovič s Andym z Vištuka.

Výcvikár klubu Jozef Kovács a predseda klubu Ing. J. Jursa im odovzdali diplomy a vecné odmeny.
Poďakovali tiež účastníkom MKP 2011 za úspešné reprezentovanie klubu a slovenskej kynológie a odovzdali im upomienkové predmety ktoré zaslal Klub krátkosrstý ohař z ČR.
V diskusii boli potom prediskutované problémy okolo čipovania psov a postup pri zasielaní prihlášok vrhov pri zabezpečovaní čipovania psov. Postup je podrobne rozobraný na webovej stránke klubu.
Ďalej sa prerokovali zmeny vo vyhodnocovaní súťaže „Najlepší NKS v roku“ a Štatút súťaže o PP KCH NKS.
V ďalšom bode programu boli zvolení delegáti na konferenciu Kynologickej rady SPZ. Za delegátov boli zvolení: Ing. Jozef Jursa CSc., Ladislav Banás ml. a Marián Korič,
Po schválení plánu práce na rok 2012 a uznesení z výročnej členskej schôdze bola schôdza ukončená.
Po schôdzi si prítomní členovia klubu posedeli a podebatovali pri výbornej zabíjačkovej kapustnici ktorú pripravili členovia PZ Dolné Dubové.
Zápisnica z Výročnej členskej schôdze aj so správami členov výboru a uzneseniami je založená u predsedu a tajomníka klubu a je k nahliadnutiu pre členov klubu.

Atmosféru rokovania približuje niekoľko fotografii.

Ing. Jozef Jursa CSc.