Memoriál Kolomana Slimáka sa uskutočnil tento raz na Záhorí v krásnom prostredí  Gbely Adamov, kde prírodné podmienky umožňovali uskutočniť všetky práce t.j. pole, les i vodu v jednom revíri – PS Adamovské jazerá. MKS sa zúčastnilo 22 psov z toho bolo 8 psov zo zahraničia – 6 z Českej republiky a 2 z Poľska.  Z hľadiska plemennej skladby sa MKS zúčastnilo 10 NKS t.j. 45% zo zúčastnených psov.
Teší nás že v záverečnom hodnotení medzi prvými psami prevládali NKS. V 1. cene skončilo 5 psov z toho traja NKS, medzi prvými desiatimi psami skončilo 7 NKS.

  1. ročník MKS úspešne ukončilo 17 psov.

Na prvom mieste so ziskom titulov CACIT a CACT sa umiestnila víťazka MJK 2018 – Maura z Potôňskej lúky s mladým vodičom – Ondrejom Jurčákom. Na druhom mieste skončil  ďalší náš NKS Donny z Bilice vodič MVDr. Jarolím Debrovský  – R.CACIT a R.CACT. Ocenenia za najlepšie práce v lese, poli i na vode získali NKS.

Celkové výsledky sú uvedené v priloženej výsledkovej listine.
Gratulujeme víťazovi ďakujeme všetkým vodičom NKS za úspešnú reprezentáciu klubu i plemena.

Ing. Jozef Jursa CSc.

Výsledky