Upozorňujem všetkých členov, že od 01.01.2020 je členský poplatok na jeden rok 10 eur a zápisný poplatok 5 eur jednorázový.

Uvedené poplatky boli schválené VČS 2019 v Borskom Mikuláši.

 

výbor KCHNKS