Dňa 14.04.2018 sa uskutočnil v Trnave Kamennom mlyne jarný zvod mladých NKS. Zvodu sa zúčastnilo viac ako 30 mladých psov a súk NKS uliahnutých v minulom roku. V úvode zvodu poradca chovu predstavil nových chovných psov a potom hodnotil potomstvo po jednotlivých chovných psoch. Na záver boli predvedení najkrajší jedinci.

Akcia bola peknou propagáciou chovu NKS.

Ďakujeme všetkým majiteľom mladých jedincov za účasť.

 

Výbor KCH NKS.