O plemene

O plemene

Štandard plemena

Nemecký krátkosrstý stavač je vyšľachtený ako všestranný poľovný pes, ktorý je schopný plniť všetky požiadavky výkonu poľovníctva.

Chov

Chov

Podmienky chovnosti NKS

Výstavné ocenenie výborný alebo veľmi dobrý, plnochrupý, skus nožnicový, vybraný do chovu trojčlennou komisiou menovanou výborom KCH NKS.

O klube

O klube

Z histórie klubu

Zakladajúca členská schôza sa konala v Trnave 28. marca 1993. Zúčastnilo sa jej 31 účastníkov. Počet členov rastie a v roku 2009 už prekročil hranicu 250 členov.

Aktuality

Aktuality

Klubové jesenné skúšky stavačov

V tomto roku sme už druhýkrát zorganizovali klubové jesenné skúšky stavačov so zadávaním titulov CACT a R.CACT. 

Klubové skúšky vodnej práce stavačov

Slovenský poľovnícky zväz, Klub chovateľov nemeckých krátkosrstých stavačov, Bratislava, ul. Štefánikova 10 usporiada
dňa 03. 08. 2014 /t.j. v nedeľu/

Klubové skúšky vodnej práce stavačov

V revíri Poľovníckeho združenia Báb /okr. Nitra/

Program skúšok:

  • 7.3o  zraz účastníkov pri chate PZ pri rybníku
  • 7.3o – 8.oo    porada rozhodcov
  • 8oo      veterinárna prehliadka psov,
  • 8.15         zahájenie ,losovanie poradia,
  • 8.30      začiatok prác v revíri,

Zahájenie skúšok sa uskutoční v priestoroch zrazu. V týchto priestoroch sa uskutoční tiež ukončenie skúšok


Všeobecné ustanovenia:

Na  skúšky vodnej práce sa môžu prihlásiť  stavače bez ohľadu na vek,  plemeno a absolvované skúšky.
Posudzovať sa bude podľa platného skúšobného poriadku pre skúšky vodnej práce stavačov.
Majiteľ psa pri veterinárnej prehliadke predloží potvrdenie nie staršie ako 7 dní vydané veterinárnym lekárom, že pes je zdravý a očkovaný proti besnote, parvoviróze a chorobám psinkového komplexu. Zo skúšok budú vylúčené psi choré a honcujúce sa suky.
Vodič sa stará v priebehu skúšok o kŕmenie psa sám a ručí za škody ním spôsobené. Usporiadateľ nezodpovedá za prípadnú stratu alebo poranenie psa.
Prácu psov hodnotí rozhodcovský zbor delegovaný KR SPZ, zložený zo skúsených rozhodcov.

Štartovací poplatok:    20.- EUR/ nečlenovia klubu 30.- EUR/

Poplatok za skúšky je možné zaplatiť aj pri prezentácii. Vodič pri prezentácii musí predložiť doklad o členstve v SPZ alebo doklad o poistení.

Prihlášky na skúšky zasielajte na adresu výcvikára klubu

  • Jozef Kovács, ,
  • 930 36 Horná Potôň 60,
  • mobil: 0907 179 101,
  • email: kovacsjozef@centrum.sk

Všestranné skúšky stavačov – PP KCH NKS

Všestranné skúšky stavačov – PP KCH NKS, 23 – 24.VIII. 2014 – Veľké Zálužie.
Výbor KCH NKS  pozýva všetkých priaznivcov poľovníckej kynológie na všestranné skúšky stavačov spojené so súťažou o Putovný pohár KCH NKS.
Všestranné skúšky sú otvorené pre všetky plemená stavačov.

Propozície na stiahnutie tu

Prihlášky posielajte na adresu:
Ladislav Banás
951 26 Šurianky  228
Mail.: lacobanas@gmail.com

Dni nemeckého krátkosrstého stavača 13 – 15.IX.2013 - výsledky + fotogaléria:

Výsledky medzinárodných skúšok pole - voda

Špeciálna výstava NKS- piatok 13.IX.2013

 

AKTUALITY

Očakávané vrhy

06.07.2014 Nové očakávané vrhy


Nový inzerát

01.7.2014 Pridaný nový inzerát

viacblank-image

Jesenné skúšky stavačov Šúrovce – 28.06.2014

30.6.2014  Krásne slnečné počasie, ktoré nás vítalo ráno na futbalovom ihrisku v Šúrovciach bolo síce príjemné pre vodičov a organizátorov ale pre psov neveštilo nič dobré. Predpovedalo krásny ale horúci letný deň . Našťastie cez deň fúkal mierny, pomerne chladný vietor, ktorý uľahčoval pobyt na slnku po celý deň.viacblank-image


Klubová výstava NKS Radošovce -11.5.2014

26.5.2014 Klubová výstava NKS sa uskutočnila v tradičnom termíne v polovice mája v Radošovciach. Na výstavu bolo prihlásených 23 NKS. Menej ako v minulom roku. V tomto roku nám neprialo počasie Dážď od rána znepríjemňoval pobyt na výstave nielen vodičov zo psami ale aj návštevníkov....viacblank-image


Podmienky chovnosti NKS platné pre rok 2014

26.3.2014  Upravené podmienky chovnosti NKS platné pre rok 2014viacblank-image


Zoznam chovných psov 2014

10.3.2014 Aktualizovaný zoznam chovných psov na rok 2014viacblank-image


Vyhodnotenie súťaže o najúspešnejšieho NKS v roku 2013

10.3.2014 Vyhodnotenie súťaže o najúspešnejšieho NKS v roku 2013 + fotogaléria víťazovviacblank-image


Kalendár kynologických akcií na rok 2014

10.3.2014 Upravený Kalendár kynologických akcií na rok 2014.viacblank-image