Súťaž - Najlepší NKS

Kritéria súťaže o najlepšieho NKS v roku.

Klub s cieľom vyhodnotiť nemeckého krátkosrstého stavača, ktorý dosiahol v danom roku najlepšie výsledky na skúškach a oceniť jeho vodiča. zaviedol od roku 1994 súťaž

„Najlepší NKS v roku“.

Súťaž sa vyhodnocuje na základe dostupných údajov o účasti jednotlivých NKS na skúškach a súťažiach v danom roku.

Vyhodnocuje sa začiatkom nasledujúceho roku a ocenenie vodičom najlepších NKS sa odovzdáva na výročnej členskej schôdzi. Vodič sa stáva v nasledujúcom roku držiteľom putovného pohára na ktorom je umiestená tabuľka s menom psa a vodiča. Vodič zároveň dostane plaketu ktorá zostáva v trvalej držbe vodiča.

 

Kritéria súťaže:

  1. Pes musí byť zapísaný v SPKP a jeho majiteľ a vodič musia byť členmi KCH NKS na Slovensku.
  2. Pes musí byť na výstave ohodnotený minimálne známkou – veľmi dobrá. Za získané hodnotenia na výstavách sa body do súťaže nezískavajú.
  3. Pri dosiahnutom rovnakom počte bodov má prednosť chovný jedinec pred nechovným a potom mladší pred starším.
  4. Hodnotia sa skúšky a súťaže absolvované v danom roku.
  5. Hodnotenie:

 

Skúška

Body za umiestnenie

Skúšky a súťaže na Slovensku víťaz 2. miesto 3. miesto 1. cena 2. cena 3. cena
JSV 3 2 1 0
Klubové JSV 5 4 3 1
*Jarný víťaz NKS 5 3
JSS 5 4 3 0
SVP, FT 5 4 3 0
** Klubové JSS, FT, SVP 3 3 2 1
LSS 10 5 2 8 6 3
Chovné skúšky NKS 15 10 5 12 10 7
Skúšky “Pole – Voda” 12 8 4 12 9 6
**** “Pole – Voda” prémiové body 10 8 6 8 6 3
VSS 15 10 5 13 10 8
*** PP KCH NKS/ prémiové body/ 15 10 8 10 9 8
MJK 25 15 5 20 16 12
MKS 30 18 7 23 20 16
Súťaže v zahraničí
IKP 20 16
Kleemanove skúšky 30
Medzinárodné skúšky na úrovni VSS 20 10 5 20 15 10
Ostatné medzinárodné skúšky 15 15 10 5
***** Získané tituly
CACIT 20
Res. CACIT 10
CACT 15
Res. CACT 7

Zmena schválená v roku 2012:

* – Umiestnenie v Klubovej súťaži o „Cenu jarného víťaza“ na Klubových JSV. Body sa pripočítavajú k získaným bodom z týchto skúšok.

** – za účasť na klubových skúškach tohto typu sa body pripočítavajú k získaným bodom.

*** Ak NKS absolvuje na klubových VSS disciplínu „ Sliedenie v tŕstí za živou kačicou“ so známkou min. 2 a zaradí sa tak do súťaže o PP KCH NKS k získaním bodom za VSS sa pripočítavajú prémiové body.

Zmena schválená v roku 2022:

Za absolvovanie a umiestnenie sa na skúškach “Pole – Voda”

**** prémiové body za absolvovanie a umiestnenie sa na klubových skúškach “Pole – Voda”

***** prémiové body za získané tituly

 

Kritéria súťaže schválené na VČS v roku 1995

Zmena schválená na VČS 11.03.2012 v Dolnom Dubovom

Zmena schválená na VČS 13.03.2022 v Budmericiach

Doterajší víťazi súťaže:

rok 1994 Unkas z Bilice
vodič: MVDr. Andrej Zechmeister, Šaľa

rok 1995 Nina z Fančali
vodič: Miroslav Rigo, Galanta

rok 1996 Ziko z Bilice
vodič: JUDr. Silvester Ižman, Šaľa – Veča

rok 1997 Bella z Lovčickej doliny
vodič. Ing. Jozef Jursa Csc, Bratislava

rok 1998 Erka od Kaskád
vodič: Štefan Macák, Vištuk

rok 1999 Eron Bolešová
vodič. Ľubomír Hlavička, Smrdáky

rok 2000 Afra z Dubovských luhov
vodič: Ing. Jozef Jursa CSc., Bratislava

rok 2001 Dina Šemír
vodič: Marián Korič, Budmerice

rok 2002 Amanda z Tiborovho dvora
vodič: Štefan Macák, Vištuk

rok 2003 Bella z Dubovských luhov
vodič: Ing. Jozef Jursa CSc., Bratislava

rok 2004 Rugo Tišnov na Morave
vodič: Otto Banás st., Šurany

rok 2005 Noro zo Starých levíc
vodič: Otto Banás st., Šurany

rok 2006 Cora z Dubovských luhov
vodič: Ing. Jozef Jursa CSc., Bratislava

rok 2007 Aros z Fančali
vodič: Marián Korič, Budmerice

rok 2008 Nika z Potônskej lúky
vodič: Štefan Macák, Vištuk

rok 2009 Ringo z Potônskej lúky
vodič: Ján Kolenič, Zavar

rok 2010 Eron od Blavy
vodič: Vlastimil Polakovič, Opoj

rok 2011 Basty zo Šurianskeho kopca
vodič: Oto Banás ml., Šurany

rok 2012 Brit zo Šurianskeho kopca
vodič: Otto Banás st., Šurany

rok 2013 Jas z Dubovských luhov
vodič: Ján Kolenič, Zavar

rok 2014 Vido z Bilice
vodič: Ladislav Banás st., Veľké Zálužie

rok 2015 Viko z Bilice
vodič: Jarolím Debrovský, Diakovce

rok 2016 Cyro spod Agátov
vodič: Ladislav Banás st., Veľké Zálužie

rok 2017 Likar z Dubovských luhov
vodič: Ing. Jozef Jursa CSc., Bratislava

rok 2018 Maura z Potôňskej lúky
vodič: Ondrej Jurčák, Mútne

rok 2019 Cvik z Banásovho dvora
vodič: Ladislav Banás, Veľké Zálužie

rok 2020 Garita Mervov dvor
vodič: MVDr. Ľuboš Macháč, Piešťany

rok 2021 Kuko od Blavy
vodič: Jozef Benovic, Dolné Dubové

Putovný pohár KCHNKS pre najlepšieho NKS v roku.

Putovný pohár KCHNKS