Ako vstúpiť do klubu

Členov klubu prijíma na základe písomnej prihlášky výbor chovateľského klubu.

Klub chovateľov nemeckých krátkosrstých stavačov združuje chovateľov, vlastníkov a držiteľov ako aj všetkých záujemcov o chov, výcvik a držanie NKS.

Klub pôsobí na území SR. Členom klubu môže byť každý občan Slovenskej republiky. Príslušníci iných štátom môžu byť členmi klubu neplynú však pre nich práva a povinnosti vyplývajúce zo stanov časti V. článkov 1a a 2 b. Členstvo v klube je dobrovoľné. Povinne musí byť členom klubu majiteľ chovného jedinca, pokiaľ tohto jedinca využíva k reprodukcii.

Členov klubu prijíma na základe písomnej prihlášky výbor chovateľského klubu.

Za členstvo v klube sa vyberá členský príspevok a zápisné, ktorého výšku stanovuje členská schôdza. Členský príspevok je člen povinný zaplatiť do 31.12 predošlého roku.

Písomné prihlášky do klubu sú k dispozícii na RgO SPZ v každom okrese resp. na požiadanie Vám ich zašle matrikár klubu. Prihlášku si môžete stiahnuť aj  TU >>>

Vyplnenú a podpísanú prihlášku zašlite na adresu matrikára klubu:
Robert Ďurík
Suľany 240, 951 25 Hruboňovo
telefónne číslo: +421 905 316 125,
email: durik.robert@gmail.com