Podmienky chovnosti NKS

Pes

Exteriér

 • výstavné ocenenie výborný alebo veľmi dobrý na klubovej alebo špeciálnej klubovej výstave
 • plnochrupý, zhryz nožnicový
 • vybraný do chovu trojčlennou komisiou menovanou výborom KCH NKS
 • vyšetrenie dysplazie bedrových kĺbov s výsledkom maximálne B2
 • DNA profil jedinca

Výkon

 • jesenné skúšky 1. – 2. cena
 • všestranné skúšky alebo iné skúšky na ich úrovni 1. cena, alebo chovné skúšky NKS – 1. alebo 2. cena.
 • správanie sa pri styku so škodnou zverou minimálne “2” – ak je pes hodnotený známkou “2” – musí absolvovať skúšky vodnej práce v 1. alebo 2. cene /sliedenie za živou kačicou min. “3”/
 • skúšky vodnej práce môžu byť nahradené absolvovanými disciplínami na vodnej práci na chovných skúškach NKS resp. na VSS, kde sa skúša disciplína sliedenie za živou kačicou

Suka

Exteriér

 • výstavné ocenenie výborná alebo veľmi dobrá na klubovej alebo špeciálnej klubovej výstave
 • plnochrupá, zhryz nožnicový
 • výber do chovu trojčlennou komisiou menovanou výborom klubu
 • vyšetrenie na dysplaziu bedrových kĺbov s výsledkom maximálne B2
 • DNA profil jedinca

Výkon

 • jesenné skúšky 1. – 2. cena
 • správanie sa pri styku so škodnou zverou minimálne “2” – ak je suka hodnotená známkou “2” musí získať na sliedení za živou kačicou minimálne hodnotenie “3”
 • chovné skúšky NKS v 1. – 3. cene /ak má suka zo skúšky správania sa pri styku so škodnou zverou “2” – sliedenie za živou kačicou musí absolvovať minimálne “3”
 • chovné skúšky NKS môžu byť nahradené VSS v 1. – 2. cene