Plán klubových akcií

Zvod a výstavy
 11.04.2021 Trnava – Kamenný mlyn Jarný zvod mladých NKS
 08.05.2021 Nitra Klubová výstava NKS – v rámci združenej výstavy stavačov
 18.09.2021 Alekšince Špeciálna výstava NKS

 

Skúšky
10.04.2021 Borský Mikuláš Jarný FT – CACT
01.05.2021 Pečeňady SVS – Putovná cena jarného víťaza
03.07.2021 Mojmírovce JSS – CACT
01.08.2021 Báb ŠSVP
18.-19.09.2021 Alekšince Medzinárodné skúšky kontinentálnych stavačov Pole – Voda, CACIT

 

Vrcholné akcie SPZ
Memoriál Jozefa Kadleca – všestranný víťaz SR 2021, CACT
Nové Mesto nad Váhom Memoriál Kolomana Slimáka – CACIT, CACT

 

Zahraničné

Akcie svetového klubu

zrušené , Nemecko
44. Dr. Kleemann Zuchtausleseprü€fung

 

KKO Česká republika

Memoriál Milana Novotného CACIT, CACT

KCH NKO

Klubová výstava CAJC, CAC, KV
VSS Moravskoslezský pohár CACT
Memoriál Františka Vojtěcha CACT

NÉMET VIZSLA KLUB