Podmienky chovnosti NKS

Pes

Exteriér

 • výstavné ocenenie výborný alebo veľmi dobrý na klubovej alebo špeciálnej klubovej výstave,
 • plnochrupý, zhryz nožnicový,
 • vybraný do chovu trojčlennou komisiou menovanou výborom KCH NKS,
 • vyšetrenie dysplazie bedrových kĺbov s výsledkom maximálne B2,

Výkon

 • jesenné skúšky I – II cena,
 • všestranné skúšky alebo iné skúšky na ich úrovni I cena, – alebo chovné skúšky NKS – I. alebo II. cena.
 • Správanie sa pri styku so škodnou zverou – 2 – ak je pes hodnotený známkou
 • 2 – musí absolvovať skúšky vodnej práce v I. alebo II. cene / sliedenie za živou kačicou min. 3/.
 • Skúšky vodnej práce môžu byť nahradené absolvovanými disciplínami na vodnej práci na chovných skúškach NKS resp. na VS kde sa skúša disciplína sliedenie za živou kačicou.

Suka

Exteriér

 • výstavné ocenenie výborná alebo veľmi dobrá na klubovej alebo špeciálnej klubovej výstave.
 • plnochrupá, zhryz nožnicový
 • výber do chovu trojčlennou komisiou menovanou výborom klubu,,
 • vyšetrenie na dysplaziu bedrových kĺbov s výsledkom maximálne B2

Výkon

 • jesenné skúšky I – II. cena
 • právanie sa pri styku so škodnou zverou min. 2, ak je suka hodnotená známkou 2 musí získať na sliedení za živou kačicou min. hodnotenie 3
 • chovné skúšky NKS v I. – III. cene / ak má suka zo skúšky správania sa pri styku so škodnou zverou 2 – sliedenie za živou kačicou musí absolvovať min. 3 /. Chovné skúšky NKS môžu byť nahradené VSS v I – II. cene