Klubový field trial sa v tomto roku uskutočnil v Borskom Mikuláši. PZ Borský Mikuláš nám poskytlo revír výborne zazverený a viac ako 50% psov sa pri hľadaní dostalo do zveri. Na field trial sa prihlásilo 24 jedincov z toho 16 na field trial dospelých a 8 na field trial – derby. Z hľadiska plemennej skladby 15 bolo NKS, 6 MKS, 1 MDrS, 1 ČF a 1 WKS.
Ráno privítalo účastníkov slnečné počasie, ale fúkal silný a studený vietor, ktorý znepríjemňoval pobyt v poli a sťažoval prácu psom. Po vylosovaní boli účastníci rozdelení do dvoch skupín. Rozhodovali dvojice rozhodcov delegovaných Kynologickým odborom SPZ. Ing. Jursa, ktorý bol zároveň aj hlavným rozhodcom a Ladislav Banás st.,  druhá dvojica Ladislav Banás ml. a Ján Kolenič.
Ako som uviedol viac ako polovica psov sa dostala do zveri. Žiaľ väčšina psov zver vyrazila resp. nepreukázala pokoj po vzlietnutí zveri. Obstáli dvaja jedinci u dospelých a dvaja v derby.

Výsledky FT:
Dospelý:
1. Garita Mervov dvor, NKS, vodič: MVDr. Ľuboš Macháč. VD, 14 b.
2. Arya Bohemia Jewellery, NKS, vodič: Silvia Blažová. VD, 12 b.

Derby:
1. Bak od Adamovských jazier, NKS, vodič: Jana Svetlíková, EXC. 16 b.
2. Ode To joy Alive Silver, WKS, vodič: Natália Kostková, VD, 12 b.

Na záver chcem poďakovať členom PZ Borský Mikuláš za  poskytnutie revíru ku skúškam a výbornú prípravu a organizačné zabezpečenie trialu.

Ing. Jozef Jursa CSc. HR.