Memoriál Kolomana Slimáka 2013

28 – 29.IX.2013 sa uskutočnil už 17. ročník Memoriálu Kolomana Slimáka. Jeho organizácie sa ujalo Poľovnícke združenie Radošina, ktoré v spolupráci s Klubom chovateľov SHS a PZ Veľké Ripňany zorganizovali memoriál na veľmi dobrej úrovni.

Losovanie v piatok večer sa uskutočnilo v zariadení Pivnica v Radošinej, kde bolo aj ubytovanie rozhodcov a niektorých súťažiacich. Zahájenie sa konalo v amfiteátri pri poľovníckom dome PZ Radošina. Tešilo sa pomerne veľkej účasti priaznivcov poľovníckej kynológie. Na štart nastúpilo 18 súťažiacich. 13 bolo zo Slovenska a 5 z Českej republiky.
V plemennej skladbe prevládali NKS ktorých bolo 8, ďalej boli medzi štartujúcimi 3 NDrS, 2 ČF, 2 POI, 1 NDlS, 1 WKS a jeden slovenský hrubosrstý stavač.

Súťaž ukončilo iba 7 stavačov . Najviac psov vypadlo na pokoji pred pernatou zverou. Nás teší, že súťaž ukončilo 6 NKS. Ak k tomu pripočítame jedného NKS ktorého majiteľ odvolal. Tak spomedzi NKS vypadol iba jeden pes.
Najviac bodov nakoniec získal Jas z Dubovských luhov v. Ján Kolenič ktorý získal titul Víťaz MKS 2013, CACIT, CACT a cenu za najlepšiu prácu v lese.
Na druhom mieste sa po nenápadnom ale výbornom výkone umiestnila suka Bela z Radatinky v. Ladislav Brunclík , ČR.
Najlepšiu prácu v poli ukázal NKS Brutus z Tomešova dvora / v. Ing. J. Telepun/ a ocenenie za najlepšiu prácu na vode získal ďalší NKS Gor od Blavy v. Vlastimil Polakovič. Táto dvojica dosiahla vysoký počet bodov / 482 b./ ale nezvládla disciplínu prinášanie líšky cez oprekážku ktorá ich hodila do tretej ceny.

Výsledky MKS 2013:

 • 1, Jas z Dubovských luhov, NKS v. Ján Kolenič, 493 b. I. cena, najlepší les, Víťaz MKS 2013, CACIT, CACT,
 • 2, Bela z Radatinky, NKS, v. Ladislav Brunclík ČR, 472 b. I. cena, R CACIT, R CACT
 • 3, Brutus z Tomešova dvora, NKS, v. Ing. Jozef Telepun 470 b. I. cena. Najlepšie pole,
 • 4, Fortune z Dropieho dvora, NKS, v. B. Ábelovský 462 b. I. cena
 • 5, Adar Tríbečské vrchy, ČF, v. Juraj Herák 456 b., II. cena,
 • 6, Gor od Blavy, NKS, v. Vlastimil Polakovič, 482 b., III. cena, najlepšia voda,
 • 7, Dorka z Vištuka, NKS, v. Štefan Macák, 463 b. , III. cena,

Fotogaléria z podujatia TU
Ing. Jozef Jursa CSc
Hl. rozhodca,

IKP – 2013 – 19 – 21. IX. 2013 – Čejkovice.

Čejkovice v susednej Českej republike sa stali v dňoch 19 – 21.IX. centrom kraťasárskeho diania. Na vrcholovej akcii NKS sa zišlo 182 NKS z celkového počtu 198 prihlásených jedincov NKS.
Vo štvrtok doobeda si vodiči vylosovali čísla a skupiny. Poobede zahájil Prof Lemmer IKP a ako prvá sa uskutočnila výstava kde sa hodnotili jednotlivé psy a suky a nakoniec sa vybralo 5 najkrajších jedincov.
Medzi psami získal ocenenie najkrajšieho jedinca
Ergo vom Osterberg. Majiteľ a vodič – Anatolij Oboronkov , Ukrajina,
Medzi sukami si titul najkrajšieho jedinca odniesla:
Mona vom Westermoor, maj. Claus Peter Andresen.

Večer sa konala porada rozhodcov a vodičov na ktorej sa rozobral spôsob posudzovania a rozdelenie jednotlivých skupín do revírov ako aj organizácia nasledujúceho dňa. Po porade sa pri dobrom jedle a cimbalovej hudbe rozoberali výsledky výstavy ale aj taktika na nasledujúci deň.
V piatok ráno to vypuklo. Jednotlivé skupiny sa rozišli na pracoviská a začalo sa zápolenie v práci na poli i na vode. Organizátori to nemali jednoduché, pretože skoordinovať viac ako 40 skupín v jednotlivých revíroch a skoordinovať aj ich presun medzi poľom a vodou je veľmi náročné. Nakoniec všetko dobre dopadlo a večer už jednotlivý účastníci rozoberali
svoje zážitky z uplynulého dňa.
Večer sa uskutočnilo zasadnutie Svetového klubu NKS / Weltverband Deutsch – kurzhaar/ na ktorom bola za nového viceprezidenta svetového klubu zvolený V. Sruk z Chorvátska.

V sobotu sa uskutočnilo schausuche. Akcia ktorá mala byť vyvrcholením celého IKP pútala záujem všetkých účastníkov a na pole sa vydala kolona viac ako 100 áut.

Nechcem znevažovať úsilie organizátorov ale žiaľ toto očakávané vyvrcholenie IKP sa im príliš nevydarilo. Chybou bolo nekonečné čakanie na schausuche . Uskutočnilo sa až o 14oo hod. Jeho organizácia bola chaotická a vyhlásenie výsledkov mnohých sklamalo. Väčšina čakala vyraďovacie behy z ktorých vyjde nakoniec víťazný pes, ktorý bude skutočne štýlovo najlepší a ukáže nám akým smerom by sa malo uberať šľachtenie NKS . Schausuche sa však začalo nepochopiteľným hľadaním po vetre, hoci bola možnosť hľadať krásne proti vetru. Hodnotenie komisie bolo často protirečivé. Jeden krát ich ďaleké hľadanie presvedčilo druhýkrát bolo chybou a pod..

Nakoniec po odbehnutí všetkých dvojíc náhle vyhlásili za víťaza psa, ktorý podľa názoru mnohých podal jeden z horších výkonov v schausuche. Nechcem znevažovať zásluhy a prejav úcty k starším vodičom ale nemali by sme si mýliť úctu k zásluhám so znevažovaním úsilia mnohých vodičov, ktorí sa snažili ukázať svojich psov v čo najlepšom svetle a čestne zvíťaziť v porovnávacom súboji s ďalšími vodičmi. Videl som v schausuche niektoré skutočne vynikajúce práce ale aj sklamanie v tvárach vodičov pri vyhlásení výsledku.
Napriek tomuto, myslím že nedôstojnému záveru schausuche je nutné pogratulovať našim kolegom z Českej republiky k skutočne vynikajúco zvládnutej akcii.

Ako sa prezentovali na tejto vrcholnej akcii naši vodiči?
V konkurencii skoro 200 psov sa nestratili. Na výstave potvrdili Ikar, a Jas z Dubovských luhov ako aj Dorka z Vištuka výbornú z predchádzajúcich výstav.
V práci sa 5 psov umiestnilo v I. cene traja v II. cene a jeden vypadol.
Traja psi získali plný počet bodov a Marek Banás s Cellom zo Šurianskeho kopca sa prebojoval do schausuche, kde ukázal veľmi solídne hľadanie.
Gratulujeme našim vodičom k dosiahnutým výsledkom.
Pokiaľ sa týka celkového vyhodnotenia prác na IKP – celkom zo 182 hodnotených psov 108 sa umiestnilo v I. cene, 32 v druhej cene a 42 vypadlo z ceny.

FOTKY Z AKCIE
Jursa

48. ročník MJK – Vranov nad Topľou

V dňoch 7 – 8.IX.2013 sa uskutočnil vo Vranove nad Topľou už 48. ročník MJK. Memoriál sa uskutočnil už druhý rok po sebe na východe republiky. Treba povedať, žer organizátori sa zhostili jeho organizácie na výbornú. Skvele pripravená organizácia, dobre vybrané revíry a vysoká spoločenská úroveň charakterizovali tento ročník.
K pohode na MJK prispelo aj nádherné počasie.
Na MJK už tradične medzi štartujúcimi psami mali prevahu NKS. Zo 16 štartujúcich psov bolo 10 NKS, 2 NDrS, 1 WKS, 1 pointer, 1 ČF, a 1 slovenský hrubosrstý stavač.
Úroveň zúčastnených psov bola veľmi dobrá o čom svedčí aj skutočnosť, ža vypadli iba dvaja psi a 14 psov skúšky ukončilo – 9 psov skončilo v I. cene, 2 v II. cene a 3 v III. cene.
Víťazom MJK sa stal NKS Jas z Dubovských luhov s vodičom J. Koleničom.
Brit zo Šurianskeho kopca /NKS/ s najstarším vodičom na MJK O. Banásom st. získal cenu za najlepšiu prácu v lese, Cita z Fančali /NKS/v. Ing. Imrich Ruščák za najlepšiu prácu v poli a cenu za najlepšiu prácu na vode získal NDrS Tristan Fantastic of Miki s vodičom Jánom Cibuľom.
Výsledky všetkých psov sú uvedené v priloženej tabuľke – klikni tu.

Záver a vyhodnotenie súťaže tak ako aj zahájenie sa konalo na námestí Vranova nad Topľou a bolo dôstojným ukončením tohto skutočne vydareného ročníka MJK.

Fotogaléria z podujatia

Ing. Jozef Jursa Csc. hlavný rozhodca.

Klubové jesenné skúšky stavačov – 29.8.2013

Dňa 29.8.2013 sa konali v PZ Diana Jastrabie nad Topľou klubové jesenné skúšky. Zraz vodičov bol v poľovníckom klube v Komáranoch Ako je zvykom v tomto združení nechýbal trubač, ktorý svojím umením na lesnicu otvoril skúšky. Hlavný rozhodca privítal súťažiacich a potom sa všetci odobrali do revíru. Výhodou bolo, že o týždeň sa tam bude konať Memoriál Jozefa Kadleca, lebo revír bol perfektne pripravený.

Víťazom sa stal Ing. Jozef Telepun, so psom Brutus z Tomešova dvora, NKS, s 245 bodmi v I. cene. Druhý v poradí skončil Ladislav Banás st. so psom Flo Dagobert Špalíček, NKS, s 243 bodmi v I. cene. Tretí v poradí skončil Milan Maskaľ so sukou Editou z Drnovských rovín, NKS, s 241 bodmi v I. cene. Každý zo zúčastnených obdŕžal vecné ceny.

Na záver hlavný rozhodca poďakoval usporiadateľom za prípravu klubových skúšok, vodičom zablahoželal k úspech a všetkých pozval na ďalšiu klubovú akciu ktorá sa bude konať 13. – 15. 9. 2013 Dni krátkosrstého stavača, ktoré sa usporadúvajú pri príležitosti 20. výročia založenia Klubu chovateľov nemeckých krátkosrstých stavačov.

Ing. J. Telepun.

Všestranné skúšky stavačov – Putovný pohár KCH NKS 17 – 18.VIII.2013 Veľké Zálužie

VSS – spojené so súťažou o Putovný pohár klubu sa v tomto roku uskutočnili v revíri PS Veľké Zálužie – voda a les a PZ Šurianky – Hruboňovo – pole. Na skúšky sa prihlásilo 18 stavačov z toho bolo 12 NKS. Na skúšky sa dostavilo 17 vodičov so svojimi psami.
Skúšky prebehli za horúceho letného počasia.

Skúšky úspešne ukončilo 10 stavačov z toho 8 NKS. 9 psov skončilo v I. cene a jeden v 3 cene. 7 stavačov skúšky neukončilo. Výsledky boli nasledovné:

 • 1, Dorka z Vištuka, NKS, v. Štefan Macák, Vištuk 481 b., I. cena, CACT, Najlepšia práca na vode, Víťaz PP KCH NKS
 • 2, Brit zo Šurianskeho kopca, NKS, v. Otto Banás st., 481 b., I. cena , R CACT, Najlepšia práca v lese.
 • 3, Gor od Blavy, NKS, v. Vlastimil Polakovič 479 b., I. cena,Najlepšia práca v poli,
 • 4, Fela od Blavy, NKS, v. Miroslav Minarič 475 b., I. cena,
 • 5, Vido z Bilice, NKS, v. Ladislav Banás st., 471 b., I. cena,
 • 6, Cell zo Šurianskeho kopca, NKS, v. Marek Banás, 471 b., I. cena,
 • 7, Jas z Dubovských luhov, NKS, v, Ján Kolenič, 467 b., I. cena,
 • 8, Brutus z Tomešova dvora, NKS, v. Ing. Jozef Telepun 452 b., I. cena,
 • 9, Eso Ceroház, ČF, v. Pavel Záhorec, 426 b. I. cena
 • 10, Zoldmáli Celes, MEOE 46, v. Barbara Tasko, H, 399 b. III. cena,

U psov iných plemien ako NKS je počet bodov nižší oproti NKS pretože neabsolvovali disciplínu stopa živej zveri ktorú mali NKS navyše.
Poďakovanie za výbornú organizáciu skúšok ale aj ich celkové zabezpečenie patrí Ladislavovi Banásovi st. s manželkou ktorý venovali príprave a zabezpečeniu priebehu skúšok veľa hodín zo svojho voľného času.
Ďakujeme tiež PS Veľké Zálužie a PZ Šurianky Hruboňovo za poskytnutie revírov.

:::Fotografie z akcie si môžete pozrieť tu:::

HR

Skúšky vodnej práce, Báb, 03.08.2013

Už tradičné skúšky, na tradičnom mieste a v tradičnom termíne. Tak by som charakterizoval Špeciálne skúšky z vodnej práce usporiadané Klubom chovateľov Nemeckého krátkosrstého stavača už štvrtýkrát v Bábe.

Tento rok sa skúšok zúčastnilo 17 stavačov. Z toho 11 NKS, 2 SHS, 3 MKS a 1 WKS. Takáto vysoká účasť nás nesmierne teší a povzbudzuje k organizovaniu klubových akcií. Rozhodcovia delegovaní na tieto skúšky boli rozdelení na jednotlivé disciplíny – Ladislav Banás a Vlastimil Polakovič dohľadávanie kačice a naháňanie v rákosí a Ladislav Banás ml. s Tiborom Ruchovanským posudzovali disciplíny na voľnej hladine a stopu zveri na vode. Celkové podmienky skúšok a ich samotný priebeh poznačilo extrémne teplo v ostatnej dobe.

Pokles hladiny vodnej plochy mal za následok, že hlavne na živej kačici mali všetky psy náročnejšie podmienky ako zvyčajne. Z výsledku skúšok je ale zrejmé, že skúšky mali veľmi vysokú úroveň a vodiči so svojimi zverencami boli skutočne veľmi dobre pripravení. Veď zo 17 psov skúšky absolvovali pätnásti a všetci v prvej cene.

Väčšina psov predvádzala naozaj veľmi pekné práce na jednotlivých disciplínach. Znamenité výkony pri práci so živou kačicou podali hlavne Chrumka Dru-Wyd, Dorka z Vištuka, Fortune z Dropieho dvora, Golem od Blavy so svojimi vodičmi. Korona sa mohla kochať aj nad excelentnými prácami, ktoré nám predviedli Gina II z Potôňskej lúky, ale hlavne Gerino zo Zelenkovho dvora.

Konečné poradie bolo nasledovné:

 • 1.Junák z Milhostovských polí a Michal Urban, 108 b., SHS
 • 2.Dorka z Vištuka a Štefan Macák, 108 b., NKS
 • 3.Chrumka Dru – Wyd a Radomír Kriek, 108 b., SHS
 • 4.Fortune z Dropieho dvora a Branislav Ábelovský, 106 b., NKS
 • 5.Kiara z Dubovských luhov a Jozef Jursa, 104 b., NKS
 • 6.Hope z Dropieho dvora a Gabriel Skladan, 102 b., NKS
 • 7.Gama od Blavy a Karol Tollarovič, 100 b., NKS
 • 8.Gerino zo Zelenkovho dvora a Juraj Vozár, 98 b., NKS
 • 9.Bonnet zo Zelenej aleje a Dana Dovičovičová, 98 b., MKS
 • 10.Viko z Bilice a Jarolím Debrovský, 97 b., NKS
 • 11.Bona Vörös Angyal a Lujza Strnisková, 97 b., MKS
 • 12.Gina II z Potôňskej lúky a Jozef Kovács, 96 b., NKS
 • 13.Dar z Potôňskej lúky a Daniel Bodnár, 96 b., NKS
 • 14.Dik z Potôňskej lúky a Lucia Mindáková, 94 b., NKS
 • 15.Golem od Blavy a Silvester Ižman, 92 b., NKS

Na záver sa musím poďakovať vodičom za účasť a disciplínu pri skúšaní, mojim kolegom za spoluprácu, ale hlavne domácemu PZ Báb na čele s Jozefom Stankom. Na skúškach nám domáci poľovníci vytvorili naozaj vynikajúce podmienky a prostredie pre naše skúšky a preto im patrí naozaj veľká vďaka.

:::Fotogaléria z podujatia tu:::

Laco Banás ml.

Jesenné skúšky stavačov – 16.VI.2013 – Šurianky

KCH NKS už niekoľko rokov organizuje v júnovom termíne JSS. Tento termín niektorým vodičom vyhovuje lepšie ako jesenný termín a tak je každý rok o tieto skúšky záujem. I v tomto roku sa prihlásilo na skúšky 14 psov a na zahájenie a dostavilo 12 psov.

Prácu psov posudzoval rozhodcovský zbor: HR – Ing. Jozef Jursa CSc. R – Miroslav Minarič, Vlastimil Polakovič a Ladislav Banás ml.
Skúšky ukončilo 7 psov všetci v I. cene. Výsledky skúšok boli nasledovné:

 • 1, Viko z Bilice , NKS, vodič. Ladislav Banás st. 237 b., I. c, CACT
 • 2, Hope z Dropieho dvora, NKS, v. Gabriel Skladan, 235 b., I. c., R CACT,
 • 3, Cylka Boncov majer, NDrS, v. Štefan Holényi 231 b., I. c., CACT,
 • 4, Bona z Lesní, ČF, v. Miroslav Miho, 220 b., I. c., CACT,
 • 5, Viko z Bilice, NKS, v. MVDr. Jarolím Debrovský 219 b., I. c. ,
 • 6, Ami Angel z Jirgalova dvora, MKS, v. Dominik Černák 209 b., I. c., CACT,
 • 7, Koro Zoani, NKS, v. Marek Banás 203 b., I. c.,

Za vytvorenie príjemného prostredia pre skúšky a poskytnutie revíru ďakujeme PZ Šurianky – Hruboňovo.

:::Fotografie z podujatia sú v galérii TU:::

Ing. Jozef Jursa CSc.
Hlavný rozhodca

Klubová výstava Radošovce – 26.V.2013

Dňa 26.V.2013 sa uskutočnila v Radošovciach / okr. Trnava/ v rámci Klubových výstava stavačov aj klubová výstava NKS. Rozhodoval Gregor Prantl z Rakúska.
Výstavy sa zúčastnilo 38 NKS.

Tituly na výstave získali:

Psi:

ťaz triedy mladých CAJC – BOB Junior – BOB:

Malomkozi Dinamit – ul. 10.06.2012
O.: Obelix z Csarnego dworu M.: Malomkozi Janka
Maj. Gábor Takács – HU

ťaz triedy otvorenej – CAC, Klubový víťaz –

Gerino zo Zelenkovho dvora – ul. 19.3.2011
O.: Rek Tišnov na Morave M. Darka z Dubovských luhov,
Maj.: Juraj Vozár, Lužianky

ťaz triedy šampiónov – CAC:

Atos z Potônskej lúky – ul. 30.08.2009
O.: Welf v. Eckhof M.: Linda z Potônskej lúky,
Maj.: Peter Szunyog, Dunajská Streda,

Suky:

ťaz triedy mladých – CAJC

Kiara z Dubovských luhov – ul. 24.05.2012
O.: Ballu v. Tanneck M.: Cora z Dubovských luhov
Maj.: Ing. Jozef Jursa CSc., Bratislava

Tieda otvorená – R CAC – Klubový víťaz

Cira od Dvorčanského potoka – ul. 01.05.2011
O.: Draco Jasénky M.. Iris z Foláša
Maj.. Ľuboš Nemec. Do?any,

ťaz triedy otvorenej – CAC

Borka z Nehybovho dvora – ul. 20.04.2011
O.: Pinó z Potônskej lúky M.: Cita Afoli
Maj.: Ľubomír Rusko, Nitrianska Blatnica,

J.J.

Fotogaléria.

 

Správa z Klubových jarných skúšok vlôh – 5.V.2013 – Horná Potôň

Tradičné jarné skúšky vlôh spojené so súťažou o Cenu jarného víťaza sa v tomto roku konali v Hornej Potôni. Výcvikár klubu Jozef Kovács spolu s členmi miestneho PZ pripravili pre jarné skúšky skutočne príjemné prostredie. K dispozícii pre zahájenie bol areál miestneho futbalového ihriska v ktorom bol otvorený pre účastníkov skúšok bufet.
Na skúšky sa prihlásilo 15 účastníkov ktorý sa ráno na miesto zahájenia skúšok aj dostavili. Teší nás, že z toho bolo 14 NKS. Hlavný rozhodca skúšok Marián Korič rozdelil účastníkov na tri skupiny. Hľadanie prebiehalo v poraste ozimnej pšenice ktorá mala ideálnu výšku. Taktiež počasie bolo výborné. Slnečno s miernym vetrom.
Podľa vyjadrenia hlavného rozhodcu boli výkony psov na jarných skúškach pomerne dobré o čom svedčí aj 11 prvých cien. Výsledky JSV boli nasledovné:

 • 1, Hilda od Blavy, v. Miroslav Minarič I. cena, 181 bodov
 • 2, Erma od Drobného, v. Dušan Krajčovič I. cena 181 bodov,
 • 3, Aga od sv. Floriana, v. Harcula Marek I. cena, 181 bodov,
 • 4, Viko z Bilice, v. MVDr. Debrovský Jarolím, I. cena, 179 bodov,
 • 5, Uxa z Bilice, v. MVDr. Andrej Zechmeister, I. cena, 179 bodov,
 • 6, Gina z Potônskej lúky, v. Jozef Kovács I. cena, 176 bodov,
 • 7, Kiara z Dubovských luhov, v. Ing. Jozef Jursa I. cena, 176 bodov,
 • 8, Festa z Potônskej lúky, v. Botlo Kristián I. cena 171 bodov,
 • 9, Frigo Špalíček, v. Ladislav Banás ml. I. cena, 167 bodov,
 • 10, Eni z Potônskej lúky, v. Oujezský Stanislav I. cena, 167 bodov,
 • 11, Bella z Budmeríc, v. Andrej Horváth I. cena, 155 bodov,
 • 12, Vido z Bilice, v. Ladislav Banás st, II.c., 147 bodov,
 • 13, Sak Kořenice, v. Ing. Ľuboš Svorad II.c. 147 bodov,
 • 14, Gren z Vištuka, v. Peter Knapčík II.c., 128 bodov,

Po ukončení JSV už tradične vybrali rozhodcovia najlepších psov do súťaže o cenu jarného víťaza. Do baráže postúpilo 6 najlepších psov . Po dvoch z každej skupiny.
Do baráže postúpili:

 • Gina z Potônskej lúky,
 • Kiara z Dubovských luhov.
 • Hilda od Blavy,
 • Erma od Drobného,
 • Uxa z Bilice
 • Aja od Sv. Floriána

Rozlosovanie behov bolo nasledovné:

 • Hilda od Blavy súperila s Uxou z Bilice
 • Kiara z Dubovských luhov bežala z Ajou od sv. Floriána
 • Gina z Potônskej lúky a Ermou od Drobného.

V prvom rozbehu Hilda od Blavy bola podstatne rýchlejšia ako Uxa, zaberala väčší priestor a jej hľadanie bolo plynulé so solídnym držaním hlavy.
V druhom rozbehu Kiara ukázala priestrannejšie neprerušované hľadanie s lepším držaním hlavy
V treťom rozbehu vypadla Erma nakoľko Gina z Potônskej lúky ju predčila v držaní hlavy a elegancii pohybu.
V boji o finále potom bežala Kiara z Dubovských luhov a Hildou od Blavy. Na Hilde bola vidieť únava z predchádzajúceho behu a jej behu chýbala iskra a snaha po prehľadaní vyčleneného priestoru. Do finále postúpila Kiara ktorej beh bol rýchlejší s evidentne väčšou snahou prehľadať pridelený priestor a nájsť zver.
Vo finále sa stretli Kiara z Dubovských luhov s Ginou z Potônskej lúky.Kiara mala cestu do finále ťažšiu a bolo to vidieť aj na jej výkone vo finále kde už bola unavenejšia. Po výbornom výkone vo finále zvíťazila Gina z Potônskej lúky a Jozef Kovács sa tešil už z druhého víťazstva za sebou.

Atmosféru JSV približuje niekoľko fotografii.

Hlavný rozhodca Marián Korič.

KCH NKS – Field trial kontinentálnych stavačov – 28.IV.2013 – Dolné Dubové

Tohtoročný neskorý nástup jari výrazne ovplyvnil porasty na poli a tým aj tréning psov na FT. Bolo to vidieť nielen na účasti, ale aj na práci jednotlivých psov na tohtoročnom už tradičnom Field triale kontinentálnych stavačov, ktorý organizuje KCH NKS už každoročne v druhej polovici apríla. Porast v ktorom sa konal field trial bol dostatočne vysoký, miestami bolas lucerna už i dosť vysoká , ale narástla v podstate za posledný týždeň. Príroda kompenzuje meškanie a porasty rastú veľmi rýchlo. Kým pred týždňom sa ešte v poli nedalo trénovať v termíne FT už boli repky prerastené a lucerna bola na hranici výšky pre skúšanie FT.

V tomto roku sme mali v poraste jarabice. Prakticky skoro každý pes sa dostal do zveri. Žiaľ práce už vzhľadom na uvádzaný handicap neboli príliš dobré. Chýbal hlavne pokoj pred zverou, ktorý výrazne ovplyvnil hodnotenie psov.

Na FT štartovalo celkom 12 psov z toho 5 v derby. Najlepšiu prácu medzi dospelými predviedla suka NKS Venera od Legeta v. Zsolt Takács. I táto už pomerne skúsená suka však bola hodnotená iba VD – 11 bodov. Medzi dospelými bola hodnotená potom už iba suka MKS Vadászfai Gyongy vodič. Radoslava Gbelská – dobre – 5 b.

V rámci derby uspela iba suka Uxa z Bilice vodič- Andrej Zechmeister. ktorá pekne vypracovala párik jarabíc.

Zo strany miestneho PZ bolo už tradične pripravené príjemné prostredie pre účastníkov za čo im v mene KCH NKS a všetkých účastníkov FT ďakujeme.

:::Fotogalériu z podujatia si môžete pozrieť tu:::

 

Ing. Jozef Jursa CSc

Zvod mladých NKS – Dlhá nad Váhom – 13.4.2013

Po nekonečnej zime konečne prišla jar a s ňou aj prvá klubová akcia v roku. Jarný zvod NKS sa v tomto roku uskutočnil v Dlhej nad Váhom na miestnom futbalovom ihrisku. V tomto roku bol znovu pomerne veľký záujem o túto akciu a okrem 46 mladých psov ktorých majitelia doviedli na akciu sa tu zišla aj pomerne veľká korona.

Hodnotenie mladých psov robil poradca chovu M. Korič ktorý ohodnotil jednotlivých psov podľa vrhov a otcov. Zároveň vybral najkrajších jedincov do finále .

Pekné jarné počasie iba umocnilo úspech celej akcie. Za jej úspešný priebeh je nutné poďakovať MVDr. Zechmeistrovi ktorý v tomto roku akciu organizoval a miestnemu PZ ktoré pripravilo pre účastníkov občerstvenie.

Fotogaléria z podujatia

Výročná členská schôdza Dolné Dubové – 10.3.2013

V nedeľu 10.III.2013 sa zišlo 86 členov klubu v sále KD v Dolnom Dubovom na výročnej členskej schôdzi KCH NKS.

Výročná členská schôdza v tomto roku bola výnimočná jednak 20 výročím založenia KCH NKS na Slovensku, ktoré oslavujeme v tomto roku a tiež voľbou nového výboru.

Výročnú členskú schôdzu viedol L. Banás ml. Po správach jednotlivých členov výboru boli prerokované tiež návrhy na zmenu Stanov klubu a Chovateľského a zápisného poriadku vyplývajúce zo zmien v predpisoch a stanovách nadriadených organizácii ale aj zo zmien, ktoré prináša nástup nových technológii ovplyvňujúcich život okolo nás. Stanovy klubu a Chovateľský a zápisný poriadok neboli prakticky menené od založenia klubu.

Podstatnou zmenou v Stanovách a chovateľskom a zápisnom poriadku je zrušenie povinnosti pre majiteľov chovných jedincov byť členom klubu. Zároveň však bola uložená povinnosť všetkým majiteľom chovných jedincov a chovateľom dodržiavať v chove všetky ustanovenia klubu a v prípade ak nie sú členmi klubu uzatvoriť s klubom na obdobie využitia jedinca v chove zmluvu v ktorej budú špecifikované povinnosti oboch zmluvných strán.

V rámci vyhodnotenia súťaže boli odovzdané diplomy a vecné ceny trom najúspešnejším vodičom O. Banásovi st., L. Banásovi st. a J. Koleničovi.

Bronzovú medailu zaslúžilého cvičiteľa NKS obdržal Ing. Ľ. Svorad.

Po diskusii v ktorej boli prediskutované problémy okolo organizácie akcie k 20, výročiu klubu ale aj niektoré interné problémy klubu nasledovali voľby. Vo voľbách bol zvolený nasledovný výbor klubu:

 • Predseda klubu- Ing. Jozef Jursa CSc.
 • Tajomník Ladislav Banás ml.
 • Poradca chovu Marián Korič,
 • Ekonóm klubu Ing. Katarína Vydrová,
 • Výcvikár Jozef Kovács
 • Matrikár Robert Ďurík
 • Člen výboru Ing. Norbert Čanaky
 • Člen výboru Jozef Ruchovanský
 • Člen výboru Jozef Benovic

 

Dozorná rada:

 • Predseda Rastislav Macek
 • Členovia Mgr. Tibor Haššan
 • Ing. Ľubomír Svorad

Na záver schôdze bolo podané občerstvenie ktoré pripravilo PZ Dolné Dubové.

:::Fotogaléria tu:::

 

Ing. Jozef Jursa CSc.

Majstrovstvá sveta stavačov 2012 veľký úspech slovenskej kynológie

V tomto roku sa majstrovstvá sveta stavačov uskutočnili v Srbskom meste Niš. Konali sa v dňoch 19 – 21. X. 2012 tradične spolu s pretekom Sv. Huberta.
Tak ako každý rok sme mali problémy so zložením družstva. Ale skupina nadšencov okolo Ladislava Balogha nakoniec dal dokopy družstvo pozostávajúce z troch psov:

 • 1, Fallco Plameni pas –NKS – vodič: Zoltán Nagy, Majiteľ: Ing. Peter Sadko
 • 2, Jola Plameni pas – NKS – vodič + majiteľ: Zoltán Nagy
 • 3, Uno z Potônskej lúky – NKS – vodič + majiteľ: Zsolt Takácz
 • Vedúci družstva: Viera Močková,

Ako rozhodca sa MSS zúčastnil Ladislav Balogh.

Majstrovstvá sveta sa konali v oblasti ktorá je známa dobrým stavom jarabíc a tak sa očakávali dobré výkony psov s dostatkom zvere. Na týchto MSS však nakoniec skončilo v cene iba niekoľko psov. Všetko záležalo na umení psov nájsť zver a hľadačkovom šťastí.

Prvý deň 1. X. 2012 – ukončil s hodnotením iba jeden pes v batérii A – bol to pes španielskeho vodiča. Dostal ocenenie Exc ale bez titulu.
V batérii B neskončil s hodnotením ani jeden pes.

20.X. sa uskutočnil pretek sv. Huberta.

21. X. 2012 pokračovali majstrovstvá sveta stavačov druhým kolom behov. V tomto dni boli už psi úspešnejší. V batérii A ukončilo s hodnotením 5 psov a v batérii B dvaja psi. Medzi hodnotenými psami bol aj pes nášho vodiča Fallco Plameni pas. Fallco už na začiatku behu urobil dva pekné body a celý jeho beh bol nakoniec hodnotený Exc.
Baráž ktorá sa uskutočnila na záver Fallco vyhral a získal titul CACIT a zároveň sa stal aj World Champion 2012 – víťazom 34. majstrovstiev sveta stavačov.
Je škoda, že ďalší dvaja naši psi už nemali šťastie a nenarazili počas behu na zver. Pretože ak by bol bodoval ešte jeden náš pes mohli sme MSS vyhrať aj v družstvách.

Tohto roku sa bežali už 34 majstrovstvá sveta stavačov a je to prvé víťazstvo vodiča zo Slovenska.

Gratulujeme vodičovi i majiteľovi Fallca a ďakujeme za dobrú reprezentáciu slovenskej kynológie a nášho klubu.
Výsledky 34. majstrovstiev sveta stavačov – Niš – Srbsko:

Prvý deň: 19.X.2012:

Batéria A :
Žiadny pes nebodoval.

Batéria B:
1, Exc China de Penalobera, vodič: Emiliano Rodriguez Garcia – Španielsko,

Druhý deň – 21.X.2012:

Batéria A:
1, Exc, CACT, CACIT – Fallco Plameni pas, vodič.: Zoltán Nagy – Slovensko,
2, VD – Colombo du pied Du Mont, vodič: Gandolfo Jean Pierre – Francúzsko,
3, VD – Irvin, vodič. Zeni Angelo – Ukrajina,
4, VD – Ariel, vodič Cosentino Vittorio – Taliansko,
5, VD – Ron, vodič Petar Konstantinov – Bulharsko,

Batéria B:

1, Exc, CACT, RCACIT – Falco, vodič: Cecchetto Logano – Taliansko,
2, Exc, R CACT – Govinco Del Rade Savič, vodič: Rade Savič – Srbsko,

Individuálne výsledky majstrovstiev sveta:

Svetový víťaz / World Champion 2012/
Fallco Plameni pas, majiteľ: Ing. Peter Sadko, vodič: Zoltán Nagy – Slovensko

Svetový vicešampión / Vice World Champion 2012/
Falco, vodič Cecchetto logano, Taliansko

3. miesto:
Govinco del Rade Savič vodič: Rade Savič, Srbsko