Výročná členská schôdza KCHNKS – 25.03.2018 Budmerice

Výročnej členskej schôdze sa zúčastnilo 70 členov klubu. Na členskej schôdzi boli prednesené správy o činnosti klubu za rok 2017 a celé volebné obdobie.
Bolo odovzdané ocenenie “Jarný Víťaz 2017” Ondrejovi Jurčákovi za víťazstvo so sukou Maura z Potôňskej lúky na JSV.

Vyhodnotená bola súťaž o najlepšieho NKS v roku 2017 – prvým trom umiestneným boli odovzdané diplomy aj s vecnými cenami.

V závere výročnej členskej schôdze sa uskutočnili voľby nového výboru a dozornej rady klubu.

Nový výbor bude pracovať v nasledovnom zložení:

Ing. Jozef Jursa CSc. predseda
Ladislav Banás ml.  tajomník
Ing. Katarína Vydrová ekonóm
Marián Korič poradca chovu
Robert Durík  matrikár
Jozef Ruchovanský  výcvikár
Ing. Martin Fik člen výboru – pomocný poradca chovu
Ing. Norbert Čanaky  člen výboru
Rastislav Macek  člrn výboru

Dozorná rada KCH NKS bola zvolená v nasledovnom zložení:

Mgr. Tibor Haššan   predseda DR
Marek Banás člen DR
Anton Cintula člen DR

 

 

Zvod mladých NKS – 08.04.2018 Trnava – Kamenný mlyn

Tak ako každý rok i v tomto roku sa znovu zišli naši chovatelia a majitelia  NKS v hore uvedenom  areáli. Pekné počasie prispelo ku pohovej prehliadke našich mladých jedincov narodených v predchádzajúcom období a dobrej nálade záujemcov o naše plemeno.

V tomto roku sa dostavilo 30 jedincov ku nahliadnutiu akým smerom sa náš chov uberá. V prevažnej miere pochádzalo potomstvo po našich chovných psoch a to po INDI od Blavy, LEO z Fančali, DIK z Potônskej lúky,ERON od Blavy, VIDO z Bilice, GRIFF z Potônskej lúky, MARLEY ze Štípek, CORTEZ Keiviento.
Po prvom chovnom psovi to bola pomerne vyrovnaná skupina, dobrá prezentácia, kvadratické formáty, farba oka na vek veľmi dobrá, dobré pohlavné výrazy v jednom prípade vyšší zadok. V druhom prípade tu bolo potomstvo po troch sukách celkom slušné kostry, tak isto dobrá prezentácia bez bojazlivosti, dobré zauhlenie končatín s dobre uzatvorenými tlapkami a v jednom prípade mäkší chrbát. V treťom prípade dobré hlavy, suché krky, chrupy u všetkých jedincov úplné s dobrými záhryzmi, jedinci bez bojazlivosti. V štvrtom prípade ešte veľmi mladí jedinci s úplnými chrupmi, zatiaľ hrudníky na hranici a dobré farby oka. U potomstva po piatom otcovi pomerne dobré pohlavné výrazy, svetlohnedá farba očí, dobré chrupy, slabšia socializácia. V šiestom potomstve pomerne ušľachtilí jedinci, dobré suché krky, dobré hrudníky, dobrá prezentácia, úplné chrupy, dobré záhryzy. Obdobne i po predposlednom psovi iba v jednom prípade strmejší  postoj zadných končatín.
Z mladých jedincov sa do užšieho výberu dostali tí, ktorí na nás urobili dobré dojmy pretože ich vývoj ešte nie je ukončený.
Boli to psy: UDO Dropia lúka, DAG od Struhy, GAL v.h. Jevtic, GERRY od Gložiniča
V sukách na záverečné kolo boli vybrané: ROXA z Fančali, URA II Dropia lúka, DORKA od Struhy a DOLLY  od Struhy

V záverečných fázach Jarného zvodu boli  predvedené psy, ktoré boli zaradené do  chovu  na záver roka 2017 a to:
EKTOR z Budmeríc – majiteľ LEHUTA Peter, Nižná
DONNY z Bilice – majiteľ MVDr. DEBROVSKÝ Jarolím, Diakovce
AZOR z Pečeňadských rovín – majiteľ BARTOVIČ  Adam, Pečeňady

Poradca predstavil jedincov podľa genealogických línií vyzdvihol ich vekové hranice v ktorých absolvovali pomerne veľký počet úspešných skúšok a hlavne veľmi dobré výsledky pri náhodnom stretnutí so škodnou zverou.

Na záver poďakoval  všetkým chovateľom ktorý presvedčili majiteľov psov z ich chovných staníc aby sa tohto zvodu zúčastnili so želaním aby dosiahli dobré výsledky vo výkone a exteriéri v ďalšom období.

M.K.

 

 

Field trial – 14.04.2018 Horná Potôň

 

 

Jarné skúšky vlôh stavačov, súťaž o “Putovnú cenu jarného víťaza” – Mojmírovce 01.05.2018

V tomto roku sa JSV uskutočnili v PZ Mojmírovce. Na zraz a zahájenie JSV, ktoré sa uskutočnilo na Strelnici PS Bažant Mojmírovce sa dostavilo 15 účastníkov skúšok / z toho bolo 14 NKS a 1 WKS/. Po slávnostnom zahájení sa účastníci rozdelili do dvoch skupín a rozišli sa na poľné práce. Hľadanie sa uskutočnilo v porastoch pšenice, ktoré boli už dosť vysoké, ale poskytovali psom dostatočnú možnosť preukázať vrodené vlastnosti.
Práce hodnotil rozhodcovský zbor v zložení: Jozef Jursa  – HR a rozhodcovia Jozef Benovic, Vlastimil Polakovič a Martin Fík.
Po ukončení hľadania a spracovaní výsledkov JSV  sa uskutočnila baráž o “putovnú cenu Jarného víťaza 2018”. Baráže sa zúčastnili 4 vybraní vodiči so svojimi psami:

Erol Mervov dvor  – vodič Ľubomír Merva
Udo Dropia lúka – vodič Dušan Krajčovič
Dorka od Struhy – vodič Rastislav Macek
Gerry od Gložiniča – vodič Ľuboš Svorad

Víťazom ” Putovnej ceny Jarného víťaza” sa stal Gerry od Gložiniča vedený Ľubošom Svoradom.

Konečné poradie prvý 10. jedincov:

meno psa plemeno vodič cena/body
1. Cvik z Banásovho dvora NKS Ladislav Banás 1./184
2. Dag od Struhy NKS Jozef Ruchovanský 1./181
3. Erol Mervov dvor NKS Ľubomír Merva 1./177
4. Bella z Rakytovských lúk NKS Terézia Banásová 1./176
5. Udo Dropia lúka NKS Dušan Krajčovič 1./176
6. Gaya Ja-Sta Czech NKS Marián Kečkéš 1./175
7. Dorka od Struhy NKS Rastislav Macek 1./174
8. Gerry od Gložiniča NKS Ľuboš Svorad 1./174
9. Ares Veram NKS Róbert Vejčík 1./172
10. Baron-Černý zo Šúrovskej doliny NKS Anton Kulifaj 1./159

 

 

Klubová výstava NKS /KV, CAC, CAJC/ – Sládkovičovo 27.05.2018

výsledky

 

 

Smutná správa

Dňa 25. júna 2018 nás navždy opustil zakladajúci dlhoročný člen nášho klubu a jeho prvý tajomník pán Jozef Beňo z Bolešova vo veku 76 rokov.

Rodine vyjadrujeme úprimnú sústrasť.

Česť jeho pamiatke!

 

Jesenné skúšky stavačov, CACT – Hruboňovo 05.07.2018

Konečné poradie

Meno psa Vodič Plemeno Cena/Body/Titul
1. Cvik z Banásovho dvora Ladislav Banás NKS 1./248/CACT
2. Maura Z Potôňskej lúky Ondrej Jurčák NKS 1./245/Res.CACT
3. Brita z Dufkova dvora Otto Banás NKS 1./244
4. Dante Human Touch Ladislav Gáll WKS 1./233
5. Ares Veram Róbert Vejčík NKS 1./231
6. Exa z Bilice Ondrej Zechmeister MDrS 1./230/CACT
7. Dolly od Struhy Tibor Ruchovanský NKS 1./228
8. Majra z Potôňskej lúky Jozef Kovács NKS 1./224
9. Dark od Hudeca Marián Ďurček NDrS 1./207

 

 

Smutná správa z Čiech

Dňa 12. júla 2018 náhle zomrel vo veku 61 rokov výborný kynológ, chovateľ, veľmi úspešný cvičiteľ a vodič predovšetkým NKS pán Luděk Müller.

S úctou spomíname a rodine vyslovujeme úprimnú sústrasť.

www.klubkratkosrstyohar.cz

 

Špeciálne skúšky z vodnej práce – Báb 04.08.2018

Klubové skúšky vodnej práce sa uskutočnili tradične na rybníku v Bábe . PZ Báb pripravilo pre účastníkov občerstvenie  a aj vďaka prostrediu skúšky prebehli v priateľskej a príjemnej atmosfére. Skúšok sa zúčastnilo 13 vodičov so svojimi psami. 11 bolo NKS a dvaja MKS. Jedenásť psov skúšky ukončilo z toho 10 v 1. cene a jeden v 2. cene, čo svedčí o dobrej pripravenosti psov.
Na popredných miestach s plným počtom bodov skončili traja chovní jedinci a tak o poradí rozhodoval vek.

Meno psa Vodič Plemeno Cena/Body
1. Azor z Pečeňadských rovín Adam bartovič NKS 1./108
2. Donny z Bilice Jarolím Debrovský NKS 1./108
3. Dora Ronava Martin Fik NKS 1./108
4. Ektor z Budmeríc Peter Lehuta NKS 1./105
5. Magnum Hunter Jack Dávid Máté NKS 1./105
6. Eliza Mervov dvor Ivana Pukancová NKS 1./104
7. Bára-Blava zo Šúrovskej doliny Jozef Benovic NKS 1./102
8. Majra z Potôňskej lúky Jozef Kovács NKS 1./100
9 Baja-Ben Utcai Muk László Somogyi NKS 1./99
10. Geron Nitrianske Janíkovce Boris Matejček MKS 1./87
11. Lussy z Potôňskej lúky Igor Mészáros NKS 2./80

Vodiči víťazných psov získali poháre a vecné ceny.
V závere hlavný rozhodca poďakoval účastníkom za disciplínu a PZ Báb za výbornú prípravu podmienok pre skúšky. Zároveň pozval všetkých na najbližšiu klubovú akciu a to sú Medzinárodné skúšky Pole – Voda CACIT, CACT pri príležitosti 25. výročia založenia KCH NKS na Slovensku.

Hlavný rozhodca Ing. Jozef Jursa CSc,

 

 

28. Memoriál Dr. Jindřicha Steinitze – Slatinice 10.-12.08.2018

Víťazom 28. ročníka MJS sa stala MAURA z Potôňskej lúky vedená Ondrejom Jurčákom.
3. miesto obsadil DONNY z Bilice vedený Jarolímom Debrovským.

Srdečne gratulujeme a ďakujeme za príkladnú reprezentáciu klubu a Slovenska.

Výsledky

 

 

53. Memoriál Jozefa Kadleca, CACT, Všestranný víťaz SR 2018 – Mojmírovce 07.-09.09.2018

Víťazom 53. Memoriálu Jozefa Kadleca sa stala suka nemeckého krátkosrstého stavača Maura z Potôňskej lúky vedená Ondrejom Jurčákom.

Maura získala titul ” Všestranný víťaz SR 2018 “, CACT a cenu za najlepšiu prácu v poli.

Výsledky

53. MJK

 

Oslavy 25. výročia založenia KCHNKS – Ružindol 14.-16.09.2018

Pri príležitosti osláv 25. výročia založenia Klubu chovateľov NKS sme zorganizovali dňa 14. septembra:

Špeciálnu klubovú výstavu Nemeckých krátkosrstých stavačov

rozhodca: Ing. Jozef Jursa CSc.

Víťaz výstavy:   Azor z Pečeňadských rovín             majiteľ: Adam Bartovič

Výsledky

Medzinárodné skúšky kontinentálnych stavačov Pole – Voda CACIT, CACT

Víťaz skúšok:    Majra z Potôňskej lúky                     vodič: Jozef Kovács

Gratulujeme!

Medzinárodné skúšky pole voda pre kontinentálne stavače zorganizoval KCHNKS v rámci osláv 25. výročia založenia samostatného klubu chovateľov NKS na Slovensku. Súčasťou osláv bola okrem skúšok aj Špeciálna klubová výstava a slávnostné večerné posedenie spojené s odovzdávaním čestných uznaní zaslúžilým funkcionárom klubu, cvičiteľom a chovateľom. Centrom celého diania bol Agropenzión Hubert v Areáli RUPOS s.r.o.  Ružindol.
Medzinárodných skúšok pole – voda sa zúčastnilo 16 NKS. Skúšky prebehli bez problémov. Počasie bolo priaznivé a pripravené terény pre skúšanie veľmi dobré. Hľadanie v poli sa skúšalo v repe a lucerne a disciplíny na vode na rybníkoch v Dolnej Krupej, kde boli v tomto roku veľmi dobré podmienky hlavne pre skúšanie disciplíny sliedenie v tŕstí so živou kačicou. Prácu psov posudzoval rozhodcovský zbor na čele s hlavným rozhodcom Ing. Jozefom Jursom a rozhodcami – Mariánom Koričom, Vlastimilom Polakovičom, Mariánom Konečným, Tiborom Ruchovanským, Jozefom Ruchovanským, Atillom Babiczkym /HUN/.
Všetci psi obstáli, čo svedčí o dobrej pripravenosti psov na skúšky. Niektorí psi ktorí mali menej skúškového a šťastia skončili v nižších cenách. 9 psov skončilo v 1. cene , 5 v 2. cene a dvaja v 3. cene. Teší nás, že všetkých 16 účastníkov bolo NKS.
Psi boli rozdelení do troch skupín v ktorých súťažili o získanie titulov CACT a R CACT. Po ukončení disciplín a sumarizovaní výsledkov, najlepší psi zo skupín súťažili v baráži o titul CACIT a RCACIT. Do baráže boli nominovaní 4 psi. Najlepší štýl v rozbehoch ukázala suka Majra z Potônskej lúky vedená Jozefom Kovácsom,  ktorá zaslúžene v baráži zvíťazila a získala titul CACIT. Ako druhý v baráži skončil Dark vom Engelsheim  vedený Oleksandrom Gerasymovom a získal R CACIT.

Konečné poradie

Meno psa Vodič Plemeno Cena/Body/Titul
1. Majra z Potôňskej lúky Jozef Kovács NKS 1./266/CACIT, CACT
2. Dark vom Engelsheim Oleksandr Gerasimov NKS 1./266/R.CACIT, CACT
3. Bára – Blava zo Šúrovskej doliny Jozef Benovic NKS 1./266/R.CACT
4. Maura z Potôňskej lúky Ondrej Jurčák NKS 1./269/CACT
5. Eliza Mervov dvor Ivana Pukancová NKS 1./266
6. Lussy z Potôňskej lúky Igor Mészáros NKS 1./266/R.CACT
7. Dora Ronava Martin Fik NKS 1./264
8. Bella z Rakytovských lúk Terézia Banásová NKS 1./264/R.CACT
9. Azor z Pečeňadských rovín Adam Bartovič NKS 1./262
10. Ektor z Budmeríc Peter Lehuta NKS 2./258
11. Donny z Bilice Jarolím Debrovský NKS 2./256
12. Udo Dropia lúka Dušan Krajčovič NKS 2./253
13. Erol Mervov dvor Ľubomír Merva NKS 2./235
14. Darja z Banásovho dvora Ladislav Banás NKS 2./234
15. Lara z Dubovských luhov Dominik Lauko NKS 3./239
16. Gaya Ja-Sta Czech Marián Kečkéš NKS 3./220

Na záver chcem poďakovať jednak organizačnému tímu súťaže za prípravu súťaže, ale aj Poľovníckym združeniam v Ružindole i Dolnej Krupej za prepožičanie revírov ku skúškam.

Ing. Jozef Jursa CSc.
Hlavný rozhodca

 

 

22. Memoriál Kolomana Slimáka – Gbely-Adamov 21.-23.09.2018

Memoriál Kolomana Slimáka sa uskutočnil tento raz na Záhorí v krásnom prostredí  Gbely Adamov, kde prírodné podmienky umožňovali uskutočniť všetky práce t.j. pole, les i vodu v jednom revíri – PS Adamovské jazerá. MKS sa zúčastnilo 22 psov z toho bolo 8 psov zo zahraničia – 6 z Českej republiky a 2 z Poľska.  Z hľadiska plemennej skladby sa MKS zúčastnilo 10 NKS t.j. 45% zo zúčastnených psov.
Teší nás že v záverečnom hodnotení medzi prvými psami prevládali NKS. V 1. cene skončilo 5 psov z toho traja NKS, medzi prvými desiatimi psami skončilo 7 NKS.

  1. ročník MKS úspešne ukončilo 17 psov.

Na prvom mieste so ziskom titulov CACIT a CACT sa umiestnila víťazka MJK 2018 – Maura z Potôňskej lúky s mladým vodičom – Ondrejom Jurčákom. Na druhom mieste skončil  ďalší náš NKS Donny z Bilice vodič MVDr. Jarolím Debrovský  – R.CACIT a R.CACT. Ocenenia za najlepšie práce v lese, poli i na vode získali NKS.

Celkové výsledky sú uvedené v priloženej výsledkovej listine.
Gratulujeme víťazovi ďakujeme všetkým vodičom NKS za úspešnú reprezentáciu klubu i plemena.

Ing. Jozef Jursa CSc.

Výsledky

 

Chovné skúšky NKS – Báb 21.10.2018

Víťazom chovných skúšok sa stal Udo Dropia lúka vedený Dušanom Krajčovičom. Udo získal aj ocenenie za najlepšiu prácu na vode.
Najlepšiu prácu v poli predviedol Sir z Vápenek a najlepšie prinášanie Aliss z Rakytovských lúk.