Prehľad stavu chovných súk k 1.I.2012

Okr. Farba Genealogická línia

rok

spolu
Bel Hn č.b I. II. VI. XI. 04 05 06 07 08 09
BA 2 2 1 1 2
PK 6 1 1 6 2 2 3 7
TT 3 1 2 2 1 3
SE 3 3 1 1 1 3
NM 1 1 1 1
SA 1 1 1 1
DS 3 1 4 3 1 4
LV 1 1 1 1
NZ 2 1 1 1 1 1 1 1 3
KN 2 2 1 1 2
NR 2 3 2 2 1 1 3 1 5
MI 4 1 3 1 2 1 4
Sp. 29 7 9 25 1 1 3 11 7 2 40

Prehľad stavu chovných súk k 1.I.2009.

Okr. Farba Genealogická línia

Ročník

Sp.
Bel Hn č.b I. II. VI. XI. 01 02 03 04 05 06 07 08 09
BA 1 1 1 1
SC 1 1 1 1
PK 4 1 1 4 2 2 1 5
TT 3 3 3 3
SE 3 3 1 1 1 3
SI 1 1 1 1
NM 1 1 1 1
SA 2 1 1 4 3 1 4
DS 5 1 6 1 1 1 3 6
LV 4 2 2 1 2 1 4
NZ 2 2 1 1 2
KN 1 1 1 1
NR 2 2 2 2 1 3 4
ZV 1 1 1 1
MI 3 1 2 1 1 1 3
Sp. 34 5 1 10 30 4 8 5 3 11 7 2 40

 

Zoznam súk NKS zaradených do chovu v r. 2008:

1, Axa Čierny Bor, SPKP 5658, ul. 8.4.2005, maj. Peter Kostelný. Šaštín Stráže,

2, Fera z Dubovských luhov, SPKP 5947, ul. 11.03.2007, maj. Alojz Šebo, Trnava,

3, Axa ze Štípek, SPKP 5790, ul. 19.5.2005,, ul. 19.05.2005, maj. Marián Lábody, V. Bahovo,

4, Peggi z Potônskej lúky, SPKP 5874, ul. 17.10.2006, maj. Jozef Kovács, Horná Potôň,

5, Edda Špalíček, SPKP 5865, ul. 28.4.2006, maj. Patrik Zeleňák, Veľké Zálužie,

6, Ajda Mervov Dvor, SPKP 5761, ul.: 15.12.2005, maj. Lubomír Merva, Nýrovce,