Termín 1. máj je už viac ako 20 rokov tradične v našom klube termínom jarných skúšok vlôh. V tomto roku sme sa po niekoľkých rokoch vrátili do Branču, kde sme už organizovali niekoľko ročníkov týchto našich klubových skúšok. Chcem už v úvode svojho príspevku vyzdvihnúť ochotu a ústretovosť miestneho PZ pri organizovaní týchto skúšok. Zo strany klubu vyslovujem veľké poďakovanie za poskytnutie revíru, ale aj vytvorenia zázemia pre skúšky vrátane občerstvenia pre účastníkov.
V tomto roku pripadol 1. máj na stredu. Krásne jarné počasie privítalo ráno účastníkov na miestnom futbalovom ihrisku, kde bolo všetko pripravené pre priebeh jarných skúšok. Po porade rozhodcov sa uskutočnilo losovanie poradia a kontrola dokladov vrátane kontroly čipovania psov. Na skúšky sa prihlásilo 27 účastníkov, čo vysoko prekročilo naše očakávania a museli sme požiadať Kynologický odbor SPZ a vydelegovanie ďalších rozhodcov na skúšky. Treba pripomenúť, že všetko boli NKS. To svedčí o populárnosti tejto akcie medzi členmi klubu. Po krátkom zahájení, predstavení rozhodcov a rozdelení účastníkov do troch skupín
sa rozišli účastníci do terénov. Pokiaľ sa týka porastov, vzhľadom na tohtoročné skorší nástup jari, sme mali obavy o výšku porastov pretože vegetácia je v tomto roku o niekoľko týždňov dopredu. Boli však vybrané veľmi dobré porasty, ktoré svojou výškou zodpovedali požiadavkám. Nakoľko sme do terénu vyložili bažanti vyššie porasty vyhovovali aj pri práci s bažantami. Rozhodcovský zbor bol rozdelený do troch skupín. Prvú skupinu posudzovali Jozef Jursa a Robert Vejčík, druhú skupinu Jozef Ruchovanský a Róbert Ďurík, tretiu skupinu Ladislav Banás a Vlastimil Polakovič. Z 27 prihlásených psov sa na skúšky dostavilo 25. Skúšky ukončilo 23 psov iba dvaja neobstáli. 21 účastníkov skončilo v prvej cene a dvaja v tretej cene.

Poradie na prvých troch miestach:
1. Forest Vrania hora, NKS, Martin Gálik, Jarok – Víťaz JSV 2024
2, Rico z Bilice, NKS, MVDr. Jarolím Debrovský, Diakovce
3, Hanna Budafa, NKS, Ákos Csendes

Výsledky všetkých účastníkov sú uvedené v prehľade výsledkov. Ako je už na JSV tradíciou, rozhodcovia vybrali z jednotlivých skupín najlepších psov do súťaže o „Cenu jarného víťaza“.
V tomto roku boli do súťaže rozhodcami nominovaný:
Hanna Budafa, Ákos Csendes
Hetty Budafa, Marco Baldoni
Rico z Bilice, Jarolím Debrovský
Rita z Bilice, Richard Laktiš

Po vylosovaní súťažiacich dvojíc sa uskutočnila baráž z ktorej vzišiel víťaz . Najlepší výkon ukázala Hetty Budafa, ktorá mala najlepší štýl v rozbehu i vo finále. Finále, v ktorom bežala s jej sestrou Hannou Budafa, bolo pomerne vyrovnané. Hetty oproti svojej sestre lepšie nosila hlavu a lepšie vykrývala priestor. Víťazom „Ceny Jarného víťaza 2024“ sa teda stala Hetty Budafa vedená Marcom Baldonim. Tohtoročné jarné skúšky prebehli bez problémov pri peknom jarnom počasí. Ďakujem členom výboru, ktorí sa podieľali na organizácii JSV za výbornú prípravu akcie a zároveň je potrebné znovu poďakovať PZ Branč za poskytnutie revíru a zabezpečenie bezproblémového priebehu jarných skúšok vlôh.

Ing. Jozef Jursa CSc.
Hlavný rozhodca.

 

Konečné poradie

Meno psa Plemeno Vodič Cena/body
1. Forest Vrania hora NKS Martin Gálik 1./184
2. Rico z Bilice NKS Jarolím Debrovský 1./181
3. Hanna Budafa NKS Ákos Csendes 1./181
4. Hetty Budafa NKS Marco Baldoni 1./181
5. Balu z Adamovských jazier NKS Ladislav Gáll 1./181
6. Bella z Adamovských jazier NKS Kamil Dudo 1./181
7. Dunaj Vrania hora NKS Ľuboš Macháč 1./181
8. Gina Vrania hora NKS Vladimír Čemerička 1./176
9. Carlo zo Suchovskej doliny NKS Ivana Pukancová 1./176
10. Hanne vom Ährenfeld NKS Norbert Čanaky 1./176
11. Giovanni aus dem Königswald NKS Adam Bartovič 1./176
12. Colin zo Suchovskej doliny NKS Paula Masarovičová 1./174
13. Rony z Bilice NKS Kamil Oboril 1./171
14. Janus z Banásovho dvora NKS Ladislav Banás 1./169
15. T-Zara NKS Jakub Goldschmidt 1./168
16. Balu Meraklija NKS Blanka Studeničová 1./168
17. Javor z Banásovho dvora NKS Matěj Káňa 1./167
18. Rita z Bilice NKS Richard Laktiš 1./167
19. Jumo z Banásovho dvora NKS Petra Rusková 1./162
20. Deat Destiny z Fikovho dvora NKS Andrej Slovák 1.152
21. Hindra Budafa NKS Krisztián Nagy 2./162
22. Dzeki od Povodského kanálu NKS František Vágó 3./156
23. Dayra od Povodského kanálu NKS Andrej Lörincz 3./144