Výročná členská schôdza KCH NKS – 24.03.2019 Borský Mikuláš

Dňa 24.03.2019 sa uskutočnila v Borskom Mikuláši výročná členská schôdza KCH NKS. Na VČS, ktorú sme organizovali na netradičnom mieste na Záhorí, sa zúčastnilo 56 členov klubu. Schôdza prebehla podľa programu. Po správach výboru o činnosti boli odovzdané ocenenia víťazom súťaže o najlepšieho NKS roku 2018 ako aj víťazom chovných skúšok. Na VČS bolo schválené zvýšenie členského poplatku od roku 2020. V závere VČS Ing. Jursa v mene celého klubu zablahoželal čerstvému 50 ročnému jubilantovi Rastislavovi Macekovi všetko najlepšie do ďalších rokov života.

Atmosféru VČS dokresľujú priložené fotografie.

 

Jarný zvod mladých NKS – 14.04.2019 Trnava

Dňa 14.04.2018 sa uskutočnil v Trnave Kamennom mlyne jarný zvod mladých NKS. Zvodu sa zúčastnilo viac ako 30 mladých psov a súk NKS uliahnutých v minulom roku. V úvode zvodu poradca chovu predstavil nových chovných psov a potom hodnotil potomstvo po jednotlivých chovných psoch. Na záver boli predvedení najkrajší jedinci.

Akcia bola peknou propagáciou chovu NKS.

Ďakujeme všetkým majiteľom mladých jedincov za účasť.

 

Národný Field Trial, CACT – 20.04.2019 Borský Mikuláš

V sobotu 20.04.2019 sa uskutočnil v Borskom Mikuláši tradičný Klubový FT kontinentálnych stavačov. Zúčastnilo sa ho 13 stavačov z toho 11 NKS, 1 MDrS a 1 NDrS. Súťaž sa uskutočnila v poraste pšenice, ktorá bola ideálnej výšky a umožňovala dobrý úkryt zveri a psom ukázať  svoje vrodené vlastnosti. Pozitívom FT bola skutočnosť, že 10 psov sa pri svojom behu dostalo do zveri a malo možnosť ukázať svoje správanie pri zveri a vystavovanie. V poraste sa nachádzali jarabice a bažanty. Prakticky všetci psi, ktorí sa dostali do zveri, ukázali pevné vystavovanie . Problémy boli väčšinou pri zachovaní potrebného pokoja po vzlietnutí zveri a výstrele. FT ukončili traja psi.

1. Aja od Gložiniča Kristián Nagy NKS 16 / exc.
2. Esterházy drotos Csenge Eszter Takácz, HUN MDrS 14 / vg
3. Egermasta Runa Štefan Holényi NDrS 8 / g

Field trial prebehol bez problémov a po organizačnej stránke bol zo strany PZ Borský Mikuláš veľmi dobre pripravený, za čo im patrí veľké poďakovanie od všetkých účastníkov FT. K dobrej pohode prispelo aj nádherné jarné slnečné počasie.

Ing. Jozef Jursa  CSc

 

Skúšky vlôh stavačov /Putovná cena jarného víťaza/ – 01.05.2019 Šurianky

“Jarný víťaz 2019” je ATREUS Via Naturalis vedený Karolom Tollarovičom

Najlepšie umiestnení:

meno psa plemeno vodič cena/body
1. DARJA z Banásovho dvora NKS Ladislav Banás 1./184
2. CVIK z Pečeňadských rovín NKS Rudolf Daniš 1./184
3. CASSY von der Niederheide NKS Ondrej Jurčák 1./184
4. JENA od Blavy NKS Damian Kuźmiak, POL 1./182
5. ROXA z Fančali NKS Peter Oškera 1./181
6. GIRO z Bilice NKS Ondrej Zechmeister 1./181
7. CÉZAR z Cífera NKS Vlastimil Polakovič 1./181
8. ATREUS Via Naturalis NKS Karol Tollarovič 1./181
9. BAKO Kořenice NKS Ondrej Jurčák 1./177
10. REK z Fančali NKS Marián Korič 1./177

 

Klubová výstava NKS – 26.05.2019 Sládkovičovo

Klubovej výstavy NKS sa zúčastnilo 46 jedincov. Posudzoval pán Oldřich Nehyba z ČR.

Podrobné výsledky

Víťazi klubovej výstavy:

Klubový víťaz mladých:

Psi:       Norenfield Buda              otec: KS Tobi vom Gleistal  matka: Malomkozi Fifi Fruzzi               chovateľ: Koncz István        majiteľ: Molnár Peter                                        V1, CAJC KV

Suky:    Garita mervov dvor         otec: Aris z Cífera               matka: Didina Mervov dvor                 chovateľ: Ľubomír Merva    majiteľ: Marko Matúš + Macháč Ľuboš          V1, CAJC, KV, BOJ

Klubový víťaz:

Psi:         Elros vom Lordhof          otec: Obelix z Czarnego dworu matka: Ava Arline Hunter            chovateľ + majiteľ: Milos + Lenka Kosanic                                                 V1,CAC, KV

Suky:      Dorka od Struhy             otec: Indi od Blavy                    matka: Bonnie od Struhy             chovateľ + majiteľ: Rastislav Macek                                                               V1, CAC, KV

Víťaz plemena   Dorka od Struhy

Povýstavný katalóg

 

Jesenné skúšky stavačov CACT – 13.07.2019 Mojmírovce

Tradičná klubová akcia, jesenné skúšky stavačov so zadávaním titulu CACT, sa v tomto roku stretla s mimoriadnym záujmom. Na JSS sa prihlásilo celkom 28 stavačov z toho 22 NKS,  5 MKS a 1 WKS. Na skúšky sa napokon dostavil úctyhodný počet 25 psov z toho 20 NKS. Jesenné skúšky sa uskutočnili v revíri PZ Mojmírovce. Pre veľký záujem vodičov o tieto skúšky sme museli v spolupráci s PZ Mojmírovce osloviť aj okolité PZ, aby sme umožnili odskúšať všetky štyri skupiny stavačov. Napokon sa podarilo spolupráci PZ Mojmírovce, Veľká dolina a Poľný Kesov  nájsť dostatok vhodných porastov pre rozmiestnenie všetkých skupín. Skúšalo sa v porastoch repy a lucerny. Hoci v porastoch bol dostatok divej zveri, vypustili sme do porastov aj komorovaných bažantov, čo umožnilo dôkladne odskúšať všetkých psov a každý mal dostatok príležitostí preukázať ako je pripravený.

Počasie tohto roku skúškam prialo. Bolo pod mrakom s prijateľnou teplotou okolo 23 stupňov a tak skúšky prebehli hladko bez problémov. Skúšky ukončilo 19 psov z toho 15 v 1. cene.

Konečné poradie

meno psa plemeno vodič cena/body/titul
1. JESSICA z Fikovho dvora NKS Dušan Dankovič 1./243/CACT
2.  OGUN z Potôňskej lúky NKS Terézia Banásová 1./242/RCACT
3.  ATREUS Via Naturalis NKS Karol Tollarovič 1./241
4. CVIK z Pečeňadských rovín NKS Rudolf Daniš 1./240
5.  JENA od Blavy NKS Damian Kuźmiak 1./238
6.  ARKO Felicitas de Geurud MKS Zuzana Dudášová 1./232/CACT
7. COOKIE Casa de Canela MKS Karina Fábryová Chalupková 1./232/RCACT
8. CORA z Pečeňadských rovín NKS Adam Bartovič 1./231
9.  ODY z Potôňskej lúky NKS Jozef Kovács 1./231
10. JULIA z Fikovho dvora NKS Martin Fik 1./226
11.  CASSY von der Niederheide NKS Ondrej Jurčák 1./220
12. COCO CHANEL z Pečeňadských rovín NKS Ivana Pukancová 1./219
13. BROK z Pečeňadských rovín NKS Ladislav Gáll 1./214
14. JOKA z Fikovho dvora NKS Peter Molnár 1./207
15. GARITA Mervov dvor NKS Ľuboš Macháč 1./206
16. CÉZAR z Cífera NKS Vlastimil Polakovič 2./213
17. Kerei Kőrises ARGOSZ NKS  Ladislav Józsa 2./186
18.  Kerei Kőrises BALTAZÁR NKS  Ladislav Józsa 2./183
19. ALVIN Felicitas de Geurud NKS Róbert Lukáč 2./172

Veľké poďakovanie patrí Ladislavovi Banásovi ml. za prípravu a organizačné zabezpečenie skúšok ako aj všetkým PZ, ktoré poskytli revír k uskutočneniu skúšok. Osobitne chcem poďakovať PZ Bažant Mojmírovce a ich členom, ktorí zabezpečili perfektné prostredie k zahájeniu a ukončeniu skúšok ako aj kvalitné občerstvenie.

Ing. Jozef Jursa CSc.

 

Špeciálne skúšky z vodnej práce – 10.08.2019 Báb

Klubové špeciálne skúšky vodnej práce majú už svoju tradíciu a každoročne sa uskutočňujú v Bábe. V ostatných rokoch sme urobili niekoľko zmien v termínoch – pred dvomi rokmi v dôsledku obmedzenia
termínov skúšok ústredím SPZ a tento rok kvôli kolízii termínov s inými skúškami. Napriek zmene termínu sa na skúšky prihlásilo jedenásť psov z ktorých sa ráno dostavilo pred chatu PZ Báb 11 účastníkov skúšok. Je potešiteľné, že z tohto počtu bolo 10 NKS. Meteorológovia sľubovali horúce počasie, čo sa do bodky naplnilo. Možno aj vďaka tomu predvádzali psi na vode pekné práce a 10 psov skončilo v 1. cene s vysokým počtom bodov a jeden v druhej cene. Je potešiteľné, že na prvých miestach sa umiestnili mladí kynológovia. Prví štyria psi mali plný počet bodov a tak o poradí rozhodovala chovná spôsobilosť a vek. Dosiahnuté výsledky aj s poradím sú uvedené v priloženej tabuľke.
Ďakujeme PZ Báb za prepožičanie revíru a vytvorenie príjemného prostredia pre konanie skúšok.

JJ.

Konečné poradie

meno psa plemeno vodič cena/počet bodov
1. ELIZA Mervov dvor NKS Ivana Pukancová 1./108
2. JESSICA z Fikovho dvora NKS Dušan Dankovič 1./108
3. GARITA Mervov dvor NKS Ľuboš Macháč 1./108
4. ARES Veram NKS Róbert Vejčík 1./108
5. ODY z Potôňskej lúky NKS Jozef Kovács 1./105
6. ATREUS Via Naturalis NKS Karol Tollarovič 1./105
7. UDO II Dropia lúka NKS Ján Kolenič 1./103
8. CONY od Struhy NKS Ivan Ilenčík 1./93
9. CORA z Pečeňadských rovín NKS Adam Bartovič 1./90
10. MORÉNA z Potôňskej lúky NKS Krisztian Nagy 1./87
11. Magasparti Rutinos ELNÖK MKS Krisztian Nagy 2./71

 

Špeciálna výstava NKS CAC, CAJC – 23.08.2019 Salaš Cabaj

Víťazom špeciálnej výstavy NKS sa stala Josta z Fikovho dvora, majiteľ Imrich Ruščák

povýstavný katalóg

 

Všestranné skúšky stavačov CACT ” Putovný pohár KCHNKS 2019 ” – 24.-25.08.2019 Čápor – Báb

Centrom všestranných skúšok stavačov, spojených u NKS s Putovným pohárom KCH NKS, sa v tomto roku  stal Čápor neďaleko Nitry. Vzhľadom na výkyvy počasia v tomto roku a vysoké teploty, ktoré boli v ostatných týždňoch pred skúškami, sme rozhodli uskutočniť prvé stretnutie účastníkov, veterinárnu prehliadku a losovanie, v piatok večer. Účastníci VSS sa takto mohli zúčastniť aj Špeciálnej výstavy NKS, ktorú sme zorganizovali na piatok poobede pred skúškami. Niekoľko týždňov pred skúškami sme mali obavy z počtu účastníkov a mali sme pripravených tiež niekoľko variant organizácie skúšok. Nakoniec sa na skúšky prihlásil jeden retriever a  17 stavačov. Z toho bolo11 NKS, 4 MKS, jeden NDrS a jeden SHS. Ako som už uviedol úvodná veterinárna prehliadka a losovanie sa uskutočnilo v piatok večer v Cabaj-Čápore v peknom prostredí Salaša Cabaj, kde sa konala aj Špeciálna výstava NKS. Dôvod pre uskutočnenie týchto úvodných aktov skúšok bol jednoduchý. Vzhľadom na panujúce horúce počasie bolo potrebné začať ráno skoršie so skúškami, aby sme sa vyhli popoludňajším vysokým teplotám, ktoré ohrozujú psov hlavne pri práci v poli.
Zahájenie skúšok sa uskutočnilo v sobotu ráno už v teréne na Poľovníckej chate PZ Cedroň Čápor o 6:30 s tým, že o 7:00 hod sa časť účastníkov, ktorá pracovala v poli a na vode presunula do Bábu. Tí čo zostali v lese začali s prácami už o siedmej hodine.
Hlavný rozhodca  Jozef Jursa rozdelil rozhodcov na jednotlivé pracoviská nasledovne:
Veľké pole: Marián Konečný, Stanislav Šafář / ČR/
Voda: Jozef Jursa, Vlastimil Polakovič
Farby: Tibor Ruchovanský, Jozef Benovic, Jozef Kovács
Vlečky: František Jánoš, Martin Barantal
Drobné disciplíny: Marián Korič, František Mešťánek
V sobotu bola tak ako sme predpokladali vysoká vonkajšia teplota a na slnku dosahovala až 33°C. V noci sa však situácia rapídne zmenila. Celú noc sa preháňali na západným Slovenskom búrky a pršalo aj ráno keď sme sa stretli na chate PZ Cedroň Čápor. Cesta aj terény boli rozmočené a blatisté čo značne komplikovalo prístup k chate ak jednotlivým disciplínam. Práce sme znovu začali o 7:00 hodine. Napriek zamračenej oblohe do ukončenia skúšania psov dážď nezačal a to nám umožnilo ukončiť bez problémov prácu na všetkých disciplínach.
Skúšky ukončilo 11 psov z toho 8 v I. cene jeden v druhej cene a dvaja v tretej cene. Súťaž o PP KCH NKS úspešne ukončilo 6 psov.
Víťazom VSS a zároveň aj súťaže o PP KCH NKS sa stal Cvik z Banásovho dvora vedený Ladislavom Banásom st., ktorý získal plný počet 500 bodov. Zároveň získal aj ocenenie za “najlepšiu prácu v lese“ a titul CACT. Na druhom mieste iba s dvojbodovým odstupom skončil Donny z Bilice s vodičom Jarolímom Debrovským, ktorý získal tiež ocenenia za” najlepšiu prácu v poli” a titul Res CACT.
Na treťom mieste sa umiestnil Udo Dropia lúka, vodič Dušan Krajčovič s ocenením za “najlepšiu prácu na vode”.
Podrobne sú výsledky skúšok v priloženej tabuľke.
Skúšky prebehli v priateľskej atmosféra s výborne pripravenými terénmi, ale aj zázemím pre vodičov, rozhodcov a korónu. Za prípravu skúšok a zabezpečenie ich priebehu je potrebné poďakovať členom výboru KCH NKS, ktorý zabezpečili potrebné podmienky pre skúšky. Zároveň je potrebné poďakovať PZ Cedroň Čápor na čele s Milanom Kováčom a PZ Báb na čele s Jozefom Stankom, ktorí nám poskytli revíri pre uskutočnenie skúšok a tiež zabezpečili občerstvenie pre súťažiacich korónu a rozhodcov.
Napriek skutočnosti, že v priebehu skúšok sa vystriedali dážď, chladno ale aj vysoké teploty, skúšky prebehli bez problémov a komplikácii čo svedčí o ich dobrej príprave a zodpovednosti ľudí ktorí skúšky pripravovali. Ešte raz všetkým vyslovujem veľké poďakovanie v mene všetkých účastníkov ale aj celej členskej základne KCH NKS.

Ing. Jozef Jursa CSc.
Hlavný rozhodca.

výsledky

 

23. Memoriál Kolomana Slimáka – 21.-22.09.2019 Opatovská Nová Ves

Memoriál Kolomana Slimáka sa uskutočnil v tomto roku na strednom Slovensku v okrese Veľký Krtíš. Prvýkrát v histórii MKS sa táto vrcholová kynologická akcia konala v tomto regióne. Pekné počasie po obidva dni konania MKS spolu s veľmi dobrou organizáciou a výborne pripravenými revírmi prispeli k úspešnému priebehu akcie. V tomto roku sa MKS zúčastnilo 22 vodičov z toho boli štyria vodiči zo zahraničia. Z hľadiska plemennej skladby sa MKS zúčastnilo 8 NKS /všetci zo SR/, 3 SHS, 4 NDrS , 3 ČF, 2 MKS a 2 WKS. Pre NKS bol aj tohtoročný memoriál veľmi úspešný. V 1. cene skončilo memoriál 7 psov, z toho  bolo 5 NKS. Vynikajúci výsledok dosiahli v tomto roku SHS. Z troch zúčastnených psov sa dvaja umiestnili v 1. cene – na 2. a  6. mieste. NKS boli ocenené aj cenami za najlepšie práce na poli a v lese. SHS získal ocenenie za najlepšiu prácu na vode.

Víťazom 23. ročníka Memoriálu Kolomana Slimáka  sa stal náš člen, Karol Tollarovič so svojim psom Atreus Via Naturalis /NKS/ – 1.cena 482 bodov.  Tento pes zároveň získal ocenenie za najlepšiu prácu v poli , CACIT a CACT.

Gratulujeme !!!!!

Podrobné výsledky 23. ročníka MKS sú v priloženej tabuľke.
Ing. Jozef Jursa CSc.

výsledky

 

81. Memoriál Karla Podhajského – 05.-06.10.2019 Jaroměřice nad Rokytnou

výsledky

81. Memoriál Karla Podhajského sa v tomto roku konal v Jaroměřicích nad Rokytnou v okrese Třebíč. V štartovnom poli 20 vodičov bola v tomto roku aj početná zahraničná účasť. Zo zahraničných účastníkov štartovali dvaja vodiči z Nemecka a 5 vodičov zo Slovenska /3 NKS, 1NDrS a 1 WKS/. Štartovné pole dopĺňalo 13 vodičov z ČR.
Súťaž dokončilo 17 psov. Nás teší, že traja NKS zo Slovenska sa na tejto prestížnej súťaži ČR nestratili a výrazne sa presadili v štartovnom poli.

Víťazom 81. ročníka MKP sa stal Cvik z Banásovho dvora so skúseným vodičom Ladislavom Banásom starším – získali 493 bodov  v 1. cene, CACT a cenu za najlepšiu prácu na poli. Gratulujeme!!!!!!

Veľmi pekný úspech dosiahol náš  mladý vodič Adam Bartovič zo psom zo svojho chovu Azorom  z Pečeňadských rovín. Umiestnil sa na druhom mieste. Získal 483 bodov v 1. cene  a cenu za najlepšiu prácu v lese.

Náš tretí zástupca MVDr. Jarolím Debrovský s Donnym z Bilice, mal po prvom dni, keď získal v lese plný počet bodov s hlasičom, veľkú nádej zasiahnuť do boja o čelné umiestnenie. Mal však smolu v práci na poli a 2 z pokoja pred pernatou zverou ho odsunula do druhej ceny. Získal však druhý najvyšší počet bodov  484.

Ďakujeme našim vodičom za výbornú reprezentáciu nášho chovu NKS ako aj nášho klubu. Všetci traja títo vodiči nás budú reprezentovať aj na tohtoročnom Dunajskom pohári v Maďarsku. Prajeme im veľa úspechov aj na tejto súťaži.

Výbor klubu.

 

Chovné skúšky NKS – 12.10.2019 Borský Mikuláš

Chovné skúšky NKS sa v tomto roku tešili veľkému záujmu zo strany majiteľov NKS. Na skúšky sa prihlásilo 22 jedincov a dostavilo sa 20 vodičov zo svojimi psami.
Rozhodovali: HR- Ing. Jozef Jursa CSc., R – Vlastimil Polakovič, Marián Korič, Jozef Benovic, Robert Ďurík a Dominik Tomašovič.
Zraz účastníkov bol na Strelnici PZ Borský Mikuláš. Po krátkom zahájení a losovaní sa účastníci rozišli na jednotlivé disciplíny. Terény pre chovné skúšky boli výborné. Vodné disciplíny sa skúšali na rybníkoch v Tomkách a pole v Borskom Mikuláši. Porast trávy v poli bol ideálny pre hľadanie. V poli bol dostatok pernatej zveri na odskúšanie vlôh psov a každý pes mal šancu niekoľkokrát sa dostať do pernatej zveri. Tŕstie pre skúšanie disciplín na vode bolo rozsiahle takže bol dostatok priestoru pre odskúšanie všetkých disciplín. Úroveň psov bola výborná. Z 20 zúčastnených psov ukončilo skúšky 14 psov. Z toho 10 v 1. cene a 4 v 2. cene. Všetci psi, ktorí ukončili skúšky splnili týmto aj podmienku pre zaradenie do chovu z hľadiska výkonu.

Na prvých miestach sa umiestnili:

meno psa vodič cena/počet bodov
1.  DAG od Struhy  Jozef Ruchovanský 1./236
2. GARITA Mervov dvor Ľuboš Macháč 1./231
3. ASTON z Patákovej farmy Miroslav Beneš 1./230

Najlepšie práce :

Pole Dorka od Struhy Rastislav Macek
Voda Dag od Struhy Jozef Ruchovanský
Prinášanie Aston z Patákovej farmy Miroslav Beneš

Ideálne počasie pre skúšky, výborné zázemie pripravené pre účastníkov vrátane občerstvenia umožnili súťažiacim i korone stráviť pekný deň pri sledovaní prác zúčastnených  psov. Za to patrí veľké poďakovanie PZ Borský Mikuláš za prepožičanie revíru a všetkým členom PZ, ktorí sa podieľali na príprave priestorov pre zahájenie a ukončenie skúšok a zabezpečovali občerstvenie počas celého dňa.

Ing. Jozef Jursa CSc. hlavný rozhodca

 

54. Memoriál Jozefa Kadleca – 19.-20.10.2019 Radošina

výsledky

Vrcholová stavačiarska súťaž Memoriál Josefa Kadleca bol v tomto roku organizovaný už po 54. krát. Kvôli organizačným problémom sa konal v netradičnom termíne v druhej polovici októbra. Vďaka krásnemu slnečnému počasiu babieho leta boli však pre konanie tohto podujatia ideálne podmienky z hľadiska počasia .
Centrum konania 54. ročníka  MJK boli Piešťany. Losovanie v piatok večer sa uskutočnilo v hoteli Piešťany. Zahájenie v sobotu ráno a ukončenie MJK bolo v peknom areáli záhradníckej školy. V areáli školy bola tiež ohrádka /prinášanie líšky cez prekážku/, ktorú si tak v sobotu i nedeľu ráno mohli pozrieť všetci účastníci. Revíry pre práce boli v okresoch Piešťany a Topoľčany, preto i záštitu nad organizovaním tohto ročníka zobrala Okresná organizácia SPZ Topoľčany.
Na 54 ročníku MJK sa zúčastnilo 17 vodičov so svojimi psami. Prevažovali NKS – štartovalo ich 11. NDrS boli 2, 2 boli SHS a po jednom MKS a ČF.
Memoriál ukončilo 13 psov. Vypadli 4 psi. 9 psov skončilo v prvej cene, jeden v druhej cene a traja v tretej cene.
Víťazom 54. MJK sa stala Bella z Rakytovských lúk vedená Teréziou Banásovou. Bella získala titul CACT a Všestranný víťaz SR 2019 so ziskom 494 bodov
2. Cvik z Banásovho dvora, NKS, vodič Ladislav Banás st. – 1. cena 493 bodov R.CACT
3. Egermaster Runa Kenaz, NDrS, vodič Otto Banás – 1. cena 491 bodov, CACT
4. Udo Dropia lúka, NKS, vodič Dušan Krajčovič – 1. cena 485 bodov
5. Atreus Via Naturalis, NKS, vodič Karol Tollarovič – 1. cena 481 bodov
Celkový prehľad  výsledkov je v priloženej tabuľke.
Zo štartujúcich NKS 7 skončilo v 1. cene, 1 v 2. cene a 1 v 3. cene.
NKS boli ocenený tiež aj cenami za najlepšie práce.
Cvik z Banásovho dvora NKS /Ladislav Banás/        najlepší les
Udo Dropia lúka, NKS /Dušan Krajčovič/                  najlepšia voda
Ares Veram, NKS /Róbert Vejčík/                              najlepšie pole
Veľké poďakovanie za zorganizovanie MJK patrí OKO SPZ Topoľčany, organizačnému výboru na čele s Jozefom Sedlačkom a  všetkým zainteresovaným poľovníckym organizáciám t. j. PS Forest A.J., PS Dudváh Dolné Voderady a PZ Mier Nitrianska Blatnica.  Ročník MJK patril medzi vydarené ročníky nielen z hľadiska počasia, ale aj  veľmi priateľskej atmosféry.

Ing. Jozef Jursa CSc. hlavný rozhodca

 

8. Dunajský pohár CACIT, CACT – 25.-27.10.2019 Sáregres – Rétimajor (HUN)

Uplynulý víkend sa v Maďarsku uskutočnilo ôsme pokračovanie medzinárodnej súťaže NKS nazvanej Dunajský pohár. Centrum súťaže bolo sústredené do malebného rezortu Rétimajor v blízkosti dedinky Sáregres. Súťaže sa zúčastnilo 26 psov z piatich krajín. Najviac zástupcov mal náš klub. V piatok sa uskutočnila prehliadka exteriéru zúčastnených jedincov a nasledujúce dva dni samotná súťaž.

Najkrajšia suka na 8. Dunajskom pohári bola vyhodnotená Cora-Blava zo Šúrovskej doliny, vedená Stanislavom Šafářom z družstva KCHNKS 2. Na treťom mieste sa umiestnila Eliza Mervov dvor, vedená Ivanou Pukancovou z družstva KCHNKS 1.

Po ukončení skúšok sme konštatovali výbornú kvalitu a najmä konkurencieschopnosť našich psov. Ukázali sme vysokú úroveň výcviku, ale aj kultúru predvádzania na tejto súťaži. Vďaka tomu, že sa posudzovalo podľa nemeckého skúšobného poriadku, naši museli od začiatku dobiehať pomerne vysokú bodovú stratu. Toto manko sa však nepodarilo úplne celé zmazať a tak naši – KCHNKS 2 obsadili v družstvách druhé miesto. Zvíťazil tím Nemecka.Tím KCHNKS 1 obsadil piate miesto. V jednotlivcoch zvíťazil Winfried vom Theelshof vedený Annou Kamper z Nemecka. Winfried získal CACIT a CACT. Na druhom mieste sa umiestnila suka Maura z Potôňskej lúky vedená Ondrejom Jurčákom zo Slovenska. Maura získala R.CACIT, R.CACT a najlepšiu prácu v poli.
Gratulujeme!

Ja už len vyslovujem obrovské poďakovanie a vyjadrujem veľkú úctu našim zástupcom za príkladnú reprezentáciu nášho klubu, nášho chovu NKS a hlavne našej vlasti na 8. Dunajskom pohári v Maďarsku.
Sú to dvojice: Maura z Potôňskej lúky a Ondrej Jurčák, Cvik z Banásovho dvora a Ladislav Banás, Cora-Blava zo Šúrovskej doliny a Stanislav Šafář, Bára-Blava zo Šúrovskej doliny a Jozef Benovic, Dora Ronava a Martin Fik, Azor z Pečeňadských rovín a Adam Bartovič, Eliza Mervov dvor a Ivana Pukancová a Donny z Bilice s Jarolímom Debrovským. Za tlmočenie a spríjemnenie atmosféry Ondrejovi Zechmeistrovi s Eve Galážovej.
No a naši rozhodcovia si tiež zasluhujú poďakovanie. Tí zas reprezentovali našu rozhodcovskú školu. Boli to páni František Mešťánek a Jozef Kovács.

Ďakujeme!