Aktuality

Čo sa deje v klube

Zvod mladých NKS – 08.04.2018 Trnava – Kamenný mlyn

Tak ako každý rok i v tomto roku sa znovu zišli naši chovatelia a majitelia  NKS v hore uvedenom  areáli. Pekné počasie prispelo ku pohovej prehliadke našich mladých jedincov narodených v predchádzajúcom období a dobrej nálade záujemcov o naše plemeno. V tomto roku sa...

Výročná členská schôdza KCHNKS – 25.03.2018 Budmerice

Výročnej členskej schôdze sa zúčastnilo 70 členov klubu. Na členskej schôdzi boli prednesené správy o činnosti klubu za rok 2017 a celé volebné obdobie. Bolo odovzdané ocenenie “Jarný Víťaz 2017” Ondrejovi Jurčákovi za víťazstvo so sukou Maura z Potôňskej...